بیماری گیاهان

مهمترین بیماریهای گیاهان زینتی:

الف)بیماریهای قارجی

ب)بیماریهای باکتریایی

ج)بیماریهای ویروسی

سفیدک سطحی،سفیدک داخلی،رنگ برگها،لکه برگ ها،پوسدگی ها از مهمترین بیماری های قارچی هستند پوسیدگی نرم بلایت از مهمترین بیماری های باکتریایی هستند.از مهمترین بیماری های ویروسی نیز می توان به موزاییک خیار لکه ستاره ای اشاره کرد.

پزمردگی برگساره:

دلایل احتمالی:

تنش آبی

پوسیدگی ریشه یا پاهنگ (طوقه)

هدایت الکتریکی بالای محیط کشت

تهویه ضعیف محیط کشت

وجود شمار زیاد لاروهای پشه قارچی

بالاتر رفتن تعرق نسبت به آب دریافتی(شرایط موقت،نور زیاد یا دمای بالا پس از نور کم یا دمای پایین

راههای تشخیص بیماری در گیاهان شامل مراحل زیر است:

الف)ظهور و بروز رنگهای مختلف و غیر عادی در گیاه

1)ایتوله شدن که گیاه دچار اختلال رنگی شده و به صورت کم رنگ و گاها پر رنگ در می آید

2)کلروز که تغییر رنگ کلروز در اثر کمبود غذایی و نیز حمل عوامل بیماری زا در گیاه اتفاق می افتد.

3)ملانوز که باعث قهوه ای یا تیره رنگ شدن اندام های گوشتی گیاه می شود.

4)موزائیک که با ایجاد لکه های زرد یا سبز کم رنگ در گیاه اتفاق می افتد.

ب)پزمردگی در گیاه که در اثر مشکل در ریشه ،طوقه یا آوندهای گیاه می باشد.

ج)ریزش اندام های گیاه در صورت غیر عادی بودن ریزش احتمال حمله عوامل بیماری زا بالا می باشد.

د)تغییر شکل گیاه به صورت طبیعی که با این مشکل گیاه در قسمت ظاهری دچار کوتولگی یا بد شکلی می شود.

عامل ایجاد اختلال و عوارض در گیاهان و ارئه راه حل مناسب:

الف)دلایل رد شدن برگ های گیاهان آپارتمانی

1)عدم تامین نیاز نور به اندازه نیاز گیاه

-چهت رفع مشکل باید گیاه در معرض نور خورشید قار گیرد

2)قرار گرفتن گیاه در برار نور خورشید به میزان بیش از نیاز

-جهت رفع مشکل گیاه باد گیاه را به مکان نسبتا سایه انتقال داد

3)افزایش درجه حرارت محیط پرورش گیاه

-برای رفع مشکل باید دمای محیط را بر حسب نیاز گیاه تنظیم نمود

4)عدم تامین ازت به میزان نیاز

-استفاده از کودهای ازته میتوان مشکل را برطرف نمود

5)مصرف آب زیاد در بستر کشت

-استفاده از آبیاری به موقع و میزان نیلز می تواند راه حل خوبی برای رفع مشکل احتمالی باشد

6)عدم آبیاری به موقع گیاه

-تنظیم زمان آبیاری بر حسب نوع گیاه

7)وجود کنه و آفت گیاهی  روی برگ های گیاهان

-جهت جلوگیری از حمله کنه ها باید از خاک و مواد ضد عفونی شده استفاده نمود و در صورت مشاهده هر کونه آفت و کنه برگ های حاوی کنه هکراه با ماده شوینده مناسب استریل شده و سپس برگ ها با آب خالص شستشو شوند.

8)وجود نماتدهای در قسمت پایینی گیاه

-بهترین راه کار جهت مفابله با مشکل استفاده از مواد و بستر کشت ضدهعفونی شده می باشد در صورت حمله نماتدها به محل ریشه گیاه باید گیاه را از بستر کشت خارج نمود.

ب)دلایل سوختگی و قهوه ای شدن سربرگ های گیاه

1)پایین بودن میزان رطوبت هوا یا خشک بودن هوای اتاق کشت

-استفاده از بستر مناسب کشت و رطویت هوای استاندارد تا حد قابل قبولی باعث رفع مشکل می شود.راهکاردوم می توان از دو گلدان روی هم دیگر استاه نمود تا رطوبت گلان ها به صورت زهکش تامین شود.

2)استفاده از کود و مواد مغذی زیاد در طول دوره رشد

-بهترین حالت مناسب استفاده از میزان مناسب کود شیمیایی می باشد و در صورت بروز هرگونه اشتباه میتوان خاک قسمت ریشه های گیاه را شستشو داده و یا کلا خاک آن را تعویض نمایید

3)پایین بودن درصد رطوبت خاک بستر

-ایتفاده از آبیاری به موقع در زمان های مقرر می تواند مشکل را به طور کلی برطرف کند

4)قرار گرفتن برگ های گیاه در کنار پنجره در فصل سرد سال

-دور کردن گلدان از محل سرد اتاق جهت عدم تاثیر سرما روی گیاه

5)سوختگی برگ گیاه دز اثر استاده از سموم غلیظ

-قبل از استفاده از سموم باید آنها را به صورت آزمایشی در قسمت کوچکی از گیاه استفاده نمود تا در صورت بروز هر گونه مشکل ار آن استفاده نشود.

6)بروز هر گونه آفت و بیماری در گیاه

-در صورت دگیر شدن گیاه با آفت و بیماری باید آنها را از بستر کشت خارج نمود

7)استفاده از مواد براق کننده بر روی برگ ها

-با توجه به تنفس گیاه و عمل تبخیر و تعرق توسط این قسمت احتمال هر گونه سوختگی وجود دارد برای رفع مشکل باید مواد براق کننده مورد استفاده قرار نگیرند

 

بستن
مقایسه