تشریفات مجالس

گل یکی از مهمترین و خواص ترین ارکانی است که در یک جشن با شکوه میتوان به ان اشاره کرد.گل از دیر باز سنبل زیبایی,دوستی و عشق بوده و در فرهنگ ما ایرانیها جایگاه به سزایی دارد.  

                                         خدمات گل ارایی مراسم فروشگاه ای گل

۱_مشاوره جهت انتخاب گل در مراسم و تناسب رنگ گل با سرویس پذیرایی و تم مراسم

۲_گل ارایی میز مدعووین  

۳_گل ارایی جایگاه عروس و داماد  

۴_گل ارایی سفره عقد  

۵_گل ارایی محوطه باغ  

۶_گل ارایی وروذی مدعووین

۷-گل ارایی ماشین عروس

۸-دسته گل عروس

۹-گل ارایی میز ولکام

۱۰=گل ارایی میز شام

۱۱-گل ارایی متفاوت شمعدان ها

۱۲-جام گل و گل ارایی جام

۱۳-گل ارایی اسمول پات های رو میزی

۱۴-گل ارایی مراسم عروسی

۱۵-گل ارایی مراسم عقد

۱۶-گل ارایی مراسم نامزدی

۱۷-گل ارایی مراسم تولد

و متفاوت ترین و به روز ترین گل ارایی ها طبق ژور نال های رور دنیا و با مشاوره صحیح کارشناسان تشریفات مجالس ای گل.گل ارایی مراسم توسط تیمی از کارشناسان ای گل صورت میگیرد

جهت هرگونه گل آرایی مجالس خود با ما تماس بگیرید 

تلفن : 

۰۲۱-۴۴۶۰۷۳۸۶

۰۹۱۲۴۳۱۶۸۸۹

بستن
مقایسه