تشریفات مجالس

گل یکی از مهمترین و خواص ترین ارکانی است که در یک جشن با شکوه میتوان به ان اشاره کرد.گل از دیر باز سنبل زیبایی,دوستی و عشق بوده و در فرهنگ ما ایرانیها جایگاه به سزایی دارد.  

                                         خدمات گل ارایی مراسم فروشگاه ای گل

1_مشاوره جهت انتخاب گل در مراسم و تناسب رنگ گل با سرویس پذیرایی و تم مراسم

2_گل ارایی میز مدعووین  

3_گل ارایی جایگاه عروس و داماد  

4_گل ارایی سفره عقد  

5_گل ارایی محوطه باغ  

6_گل ارایی وروذی مدعووین

7-گل ارایی ماشین عروس

8-دسته گل عروس

9-گل ارایی میز ولکام

10=گل ارایی میز شام

11-گل ارایی متفاوت شمعدان ها

12-جام گل و گل ارایی جام

13-گل ارایی اسمول پات های رو میزی

14-گل ارایی مراسم عروسی

15-گل ارایی مراسم عقد

16-گل ارایی مراسم نامزدی

17-گل ارایی مراسم تولد

و متفاوت ترین و به روز ترین گل ارایی ها طبق ژور نال های رور دنیا و با مشاوره صحیح کارشناسان تشریفات مجالس ای گل.گل ارایی مراسم توسط تیمی از کارشناسان ای گل صورت میگیرد

جهت هرگونه گل آرایی مجالس خود با ما تماس بگیرید 

تلفن : 

021-44607386

09124316889

بستن
مقایسه