گلهای آپارتمانی

توصیه های کلی در مورد گیاهان

1-نصب به حذف علف های هرز همواره اقدام نمایید زیرا این گیاهان با رقابت کردن امکاناتی همچون نور،غذا و آب را از گیاه اصلی گرفته و باعث نابودی آن می شوند.

2-چنانچه برای از بین بردن پوسته سخت بعضی از بذر ها از روش هایی به مشکل بر خواهد خورد،دقت نمایید که

3-انها را در غلضت های بسیار کم به کار برده و همچنین بذرها را بعد از قرار گرفتن در اسید و قبل از کاشت حتما به خوبی با آب معمولی بشورید.

4-بر اثر تغذیه گیاهان به مرور عناصر نامطلوبی که کمتر مورد استفاده گیاه می شود در خاک انباشته می شود که بهتر است هر از چند گاهی با غرقاب نمودن خاک این مواد زاید را از محدوده ی ریشه ی گیاه دور نمایید.
مواد براق کننده باعث بسته شدن منافذ حیاطی گیاه شده و در نتیجه رشد آن را با اشکال روبرو می سازد،لذا بهتر است تا حد امکان کمتر از آنها استفاده کنیم.
است برای جریان یافتن هوا در محدوده ی داخلی گیاه بخش درونی گیاهان پرپشت را هرس نمایید

5-هنگام هرس ابتدا باید شاخه های بیمار و خشک را از بین برد و سپس باقی گیاه را همان طور که در نظردارید،هرس نمایید.
یکی از حساس ترین مواقع زمان خرید گل از مراکز تولید هست،رنگ،اندازه،سالم بودن برگ ها و ساقه،عدم وجود حاشیه های سوخته در برگ و نقاط قهوه ای بررروی آن کم رنگی و بی حالی برگ همه و همه

از علائم خطرناکی است که هنگا خرید گل های آپارتمانی باید به آن توجه کرد.

6-هنگام انتقال گیاه از محیطی به محیطی دیگر چنانچه شرایط دو محیط نسبت به یکدیگر تغییر فاحشی داشته باشد باید گیاه را کم کم به محیط دوم سازگار نمود.
از توصیه گل فروشان و کارشناسان حداکثر استفاده را ببرید.

7-تا حد امکان گیاه را در هوای بسیار سرد و بسیار گرم جابجا نکنید و اگر مجبور به این کار شده اید حتما از محفظههای خاص استفاده کنید،البته در مورد گیاهان بزرگتر این کار می توان با کشیدن پلاستیک بر روی آنها انجام داد

 

بستن
مقایسه