گیاه دیفن باخیا

نگهداری از گیاه دیفن باخیا:

نیازها:

نور: این گل آپارتمانی نیاز به نور غیر مستقیم دارد،نژادهای برگ تیره نسبت به سایه مقاوم هستند،در صورتی که در جای تاریک نگهداری شود گیاه علفی و بیش از اندازه دراز میشود.

دما: بهترین درجه برای این گل درجه ۱۳-۱۸ درجه است ولی برای مدت کمی در ۱۰ درجه نیز مقاومت میکند،ولی ممکن است در این دما برگهای پائین ریزش کنند،در صورتی که درجه حرارت بالاتر از ۲۴ درجه باشد به آبیاری زیاد و اسپری کردن برگها نیاز میباشد.

آبیاری:  بهتر است برای آبیاری  از اب جوشیده شده یا اب سبک بدون املاح استفاده شود،در فصل تابستان هفته ای ۲-۳ بار و در فصل  زمستان یکبار در هفته کافی است،اگر درجه حرارت پائین ۱۶ درجه باشد،به یاد داشته باشید که اجازه دهید سطح خاک بین دو ابیاری خشک شود

رطوبت: در تابستان  اسپری کردن بر روی برگها روزانه پیشنهاد میشود،به خصوص اگر درجه حرارت بالای ۲۴ باشد،ریختن اب در زیر گلدانی سنگریزه دار به طوری که ته گلدان با اب در ارتباط نباشد جهت تامین رطوبت اثر مثبت دارد.

تغذیه:با کود مخصوص گیاهان زینتی هر ما طبق دستور عمل گیاه را تغذیه مصنوعی کنید.

خاک مناسب: خاک برگ،مخلوطی از لوم و کمپوست

تعویض گلدان: هر سال در فصل بهار نسبت به رشد گل گلدان را به 2 سایز بزرگتر تعویض کنید

تکثیر: ریشه دار نمودن قلمه های ۵ سانتی متری و دارای حداقل یک جوانه،این قلمه ها را به مدت یک تا دو روز خشک کرده و به طور افقی در شن قرار دهید،ریشه و شاخ و برگ از محل گره ها شروع به رشد میکنند.جدا کردن پاگیاه در واریته هایی که پاگیاه تولید میکنند در کلیه فصل ها

بستن
مقایسه