تراریوم سوپر موج

گونه های مناسب جهت ایجاد تراریوم:

در طراحی و ساخت تراریوم نوع گیاه از اهمیت بالایی برخوردار است.گیاهانی با رشد پایین و میزان سازگاری بالا از نظر مواد غذایی،آب،نور و رطوبت دارای ارجحیت بیشتری باشد.
گیاهان گوشتی نظیر انواع سدوم ها،کراسولا،انواع آگاو،سانسوریا،آلوورا کالانکوا در ایجاد تراریوم نقش زیادی دارد.
گیاهان کاکتوس نظیر اکینو کاکتوس،سرئوس ها،هاورپتا،آستروفیتوم،کاکتوس پیرمرد،اشوریا،اپونتیا،کاکتوس های پیوندی و گیاهان گوشتی نیاز آبی پایینی در مقایسه با گیاهان دیگر دارد.

ابیاری این گیاهان در فصل گرم سال در هفته کیبار و در فصل زمستان هر 20 روز یکبار انجام می گیرد
گیاهان استوایی و علفی:
بنفشه آفریقایی،پیرومیا،آگلئونما،پاپیتال،اسپاتی فیلوم،برگ بیدی،سینگونیوم،فیلودندرون،حسن یوسف،پیله آ،بگونیا،و رز مینیاتوری به نور و آبیاری متوسطی نیاز دارند.بطوریکه آبیاری آنها در طول ماه در دو مرحله انجام می گیرد.

گیاهان جنگلی:

سرخس ها به نور زیاد و رطوبت بالایی نیاز دازند در حالیکه ریشه های آنها نباید مستقیم در آب قرار گیرد.خزه ها به نور متوسط و /رطوبت کم نیاز دارند.امکان کشت و نکهداری
کاکتوس ها و گیاهان گوشتی ا گیاهان علفی در یک تراریوم وجود ندارد.درختانی بزرگ درختانی نظیر سرو،کاج،بلوط و صنوبر مینیاتوری در آمده اند را می توان در درون تراریوم های بزرگ کشت نمود.

بگونیا رکس گل نمی دهد و در مقابل طیف گسترده ای از رنگ ها و سایه های درخشان در برگ ها به چشم می خورد.تعدادی از بگونی های رکس را در تراریوم های بسته استفاده می کنند
باید تهویه داخل تریریوم به خوبی برقرار باشد تا کپک های پودری در ان رشد نکنند.البته ابن نوع کپک ها برای بگونیا ریزوم دار مانعی ندارد.بگونیهای ریزوم دار برای پرورش در باغ شیشه ای مناسب هستند.
در تمامی بگونیهای ریزوم دار برگ ها از روی ریزوم هایی که در خاک می خزند خارج می شوند.این نوع بگونیا از نظر شکل اندازه و رنگ دارای طیف متعددی هستند.این بگونیا به طور طبیعی کوچک بوده و برای نگهداری در تراریوم سازگار است.

 

 

بستن
مقایسه