سانسوریا پا کوتاه

روش نگهداری از سانسوریا پا کوتاه

فارسی اصیل:دراژه اشاره به برگهای دراز

فارسی رایج:سانسوریا پا کوتاه

زادگاه:چین

این گیاه در دونوع خالدار تا ابلغ با حاشیه زرد رنگ هستند رشد بسیار کم ولی ازدیاد آنها ساده است گیاهی مناسب برای افراد مبتدی که علاقه به نگهداری از گل های آپارتمانی را دارند.این گیاه نیاز به آب کم و مقاوم در برار کم آبی است و ابدهی زیاد باعث پوسیده شدن برگها میشود.چنانچه این گیاه خوب نگهداری شود گلهای ریز و معطری میدهد

نیازها:

نور:این گیاه نور مستقیم و کامل را ترجیح می دهد ولی در برار نور بسیار انعطاف پذیر عمل میکند بطوری که در سایه و نور کم هم میتواند به زندگی خود ادامه دهد.

آبیاری:این گیاه احتیاجات آبی متفاوتی دارد در زمستان هر 3 هفته یکبار و در تابستان هفته ای 1 بار نیاز به ابیاری دارد برای استفاده از کاشت گروهی باید به این توجه داشته باشید که این گیاه به گلدان جداگانه کاشته شود تا به صورت مجزا آبیاری شود.

دما:حداکثر در تابستان 24 درجه و در زمستان 10 درجه میباشد.

رطوبت:سانسوریا به هوای خشک نیاز دارد و احتیاج به غبار باشی و رطوبت ندارد.

تغذیه:استفاده از کودهای شیمیایی مخصوص گیاهان طبق دستور عمل هر 3 هفته یکبار گیاه را تغذیه مصنوعی کنید.

خاک :کمپوست یا لیمونی

تعویض گلدان:هر 2 سال یکبار

تمیز نمودن برگها:برای تمیز کردن برگها از دستمال نرم یا اسفنج استفاده کنید توجه داشته باشید ا مواد براق کننده شیمیایی استفاده نکنید

عوارض و درمان:

زخم های سفید شکل روی برگها:دلیل این لکه های سفید وجود حشره است با سم حشره کش افات انها را از روی برگها ا بین برده و هر 15 روز یکبار سمپاشی کنید

نقاط قهوه ای روی برگها:به دلیل استفاده از مواد شیمیایی براق کننده این اتفاق میوفتد و با غبار باشی میتوانید از بین ببرید.

برگ خشک شده و قهوه ای :به دلیل تشنگی بیش از حد گیاه این اتفاق میوفتد که بهتر است گلدان را مدت 20 دقیقه در تشت آب قرار دهید

برگها از قاعده شروع به پوسیدن نمودند: آبیاری بیش از حد باعث این اتفاق میشود توجه داشته باشید که سطح گلدان بعد از هر آبیاری خشک باشد و نیاز به غبار باشی هم ندارد

 

بستن
مقایسه