کاکتوس اپی فیلوم

معرفی کاکتوس اپونتیا:

گل اپونیا

جنس اپونتیا دارای 250 گونه است و متعاق به خانواده کاکتوس می باشد.این گیاهان آپارتمانی مناسب گلخانه بوده لیکن برخی نمونه های کوچک آن را می توان در آپارتمان و داخل ساختمان کشت داد.

این گیاهان به اندازه مختلفی رشد می کندد برخی از گونه های دشتی به صورت درخت رشد می نماید.اپونتیا دارای ساقه های برگ مانند و برگ ای خار مانند هستند که بر سطح ساقه به صورت های گوناگونی قرار دارد.
ساقه ها گاهی به صورت استوانه رشد می نمایند،خارها معمولا همراه با زوائد سوزنی دیگری هست.بسیاری از نمونه ها در آپارتمان ها گل تولید نمی کنند مگر اینکه به گلخانه انتقال پیدا کنند.
گل های انها بزرگ و زیبا و نمایشی است و از محل اتصال ساقه ها تولید می شوند.گل ها نسبتا لوله ای به رنگ قرمز و زرد و معمولا در ماه های تابستان تولید می شوند.
اپونتیا بر خلاف تصور بایستی آبیاری منظم شوند و نیاز به خاک غنی داردو همچنین نیاز به تغذیه دارد،گلدان اپونتیا را در جایی قرار دهید که بیشترین نور به آن بتابد.از گلدان مناسب استفاده کنید
چون ریشه های انبوه و زیادی تولید می کند،هر سال در بهار گلدان و خاک را تعویض کنید،در زمستان در جای خنک و سرد بین 3 تا 7 درجه قرار دهید و آبیاری را متوقف نموده
لیکن اجازه ندهید خاک گلدان کاملا خشک شود.
برای ازدیاد اپونتیا از ساقه های برگ مانند استفاده نمایید هر کدام از انها را می توانید قطع کنید دو یا سه روز در هوای آزاد قرار دهید و سپس در کمپوست بکارید و کمپوست را مرطوب نگه دارید.
اپونتیا خیلی سریع ریشه داده و شروع به رشد می نماید.گاهی محل اتصال صفحات ساقه خیلی سست است و به راحتی جدا می شود.
ازدیاد انها از طریق بذر نیز نسبتا ساده است بذرها چون دارای پوست زخیمی هستند دیر رویش حاصل می نمایند،بهتر است قبل از کاشتآنها را در آب به مدت یک یا دو روز خیس کنید.
بذر را در ابتدای بهار بکارید و در دمای حدود 21 قرار دهید.
آفات در نتیجه حشرات ریز و مورچه ها ممکن است به گیاه و ریشه آن صدمه وارد نماید،گاه بیماری قارچی باعث ایجاد لکه های قرمز رنگی در سطح ساقه ها می شود.

اپی فیلوم:

کاکتوس اپی فیلوم

جنس اپی فیلوم دارای بیش از 20 گونه است و متعلق به خانواده کاکتوس ها می باشد،انها گیاهان چند ساله مناسب گلخانه و  گل آپارتمانی می باشند.این کاکتوس ها دارای ساقه های تخت
یا حواشی موج دار یا گره خورده می باشند،گل های انها بزرگ و نمایشی و زنگوله ای شکل می باشند،رشد و نگهداری انها بسیار ساده است.
آنها دارای هیبریدی های زیادی با رنگ های متنوعی از گل ها بوده که غالبا به گونه E.akermannii متعلق می باشند.
گل های انها در اواخر بهار و ابتدای تابستان تولید میشود اگر چه اپی فیلوم جزءکاکتوس ها محسوب می شود لیکن بر خلاف انها به بیابان ها و شن زار ها گرم تعلق ندارند.
بلکه بومی مناطق جنگلی گرم و مرطوب آمریکا می باشد لذا ان را می توان به آسانی درون ساختمان و آپارتمان نگهداری نمود چون به آفتاب مستقیم نیاز ندارند.
آن را میتوان در جایی که نور بخ خوبی بتابد مانند پشت پنجره قرار داد،اپی فیلوم را در گلدان محتوی مخلوطی از کمپوست و خاک برگ بکاربد.در جایی قرار دهید که نر کافی
به خوبی بتابد مانند پشت پنجره،مرتبا در طول فصول رشد آبیاری نمایید،در زمستان آبیاری را کم کنید ولی هرگز متوفق نکنید،در زمستان در جای خنک قرار داده ولی دما نبایستی از 5 درجه سانتیگراد پایین تر برود.
هنگامی که شروع به گلزایی می کند با کود مایع که دارای پتاسیم بالا هست هر دو هفته یکبار تغذیه نمایید.
اپی فیلوم را می توان از طریق بذر تکثیر نمود لیکن بسیار از هیبریدها بذر تولید نمی کنند،چنانچه بذر موجود باشد آنها را در ابتدای بهار بکارید.ساده ترین را ازدیاد از طریق ایجاد قلمه است.
از انشابات جانبی در ماه های بهار و تابستان قلمه هایی تهیه نموده آنها را جند روز در هوای آزد قرار دهید سپس در گلدان محتوی کمپوست بکارید.
مراقبت نمایید تا ریشه ایجاد نماید،گلدان ها را به ترتیب که گیاهان بزرگ میشوند تعویض نمایید.
برخی از حشرات به ریشه و ساقه ممکن است آسیب برساند و یا ریشه ها به وسیله کرم ها الوده شوند،برخی از علائم غیر عادی در نتیجه حمله ویروس ها و یا ناهنجاری های فیزیولوژی ممکن است در گیاه پدیدار شوند،

 

بستن
مقایسه