گلدان آنتوریوم

روش نگهداری از  گل آنتوریوم:

 

گلدان آنتوریوم

جنس آنتوریوم متعلق به خانواده شیپوری است و حدود 550 گونه دارد،آنها گیاهان همیشه سبز گلخانه ایی بوده و برخی از انها قابل نگهداری درون آپارتمان و ساختمان هستند.
آنها غالبا بی واسطه اسپانه رنگی و زیبا و همچنین برای برگهای زینتی مورد توجه می باشند،برخی از گونه ها مانند اسپاته قرمز و زیبا و برگ های همیشه سبز قلبی شکل را ایجاد می کنند
که برای مدت طولانی به خصوص در دوران گلدهی می توان از انها درون ساختمان استفاده نمود،گل های انها خیلی ریز بوده و صورت سنبله فشرده اسپاتیس از میان اسپاته رنگی ایجاد می شوند کمه در مجموع زیبایی خاصی به گیاه می دهند
گلدان آنتوریوم بایستی در جای گرم نگهداری شود بخصوص درون گلخانه که دمای ثابتی داشته باشد،درجه دما در زمستان نبایستی به پایین تر از 15 درجه برسد.
خاک گلخانه را بایستی از مخلوطی از پیت و خزه خرد شده درست کرد،مقداری خاک لوم و ذغال خرد شده نیز به آن اضافه نمایید،ته گلدان را شن دانه درشت بریزید که آب به راحتی از آن نشست نمایدف
گیاه را طوری در خاک گلدان قرار دهید که نوک رویشی آن کانلا بالای خاک قرار گیرد،آبیاری منظم و دمای بالا و ثابت و رطوبت و نور کافی لازمه رشد گیاه است.
در هوای گرم آبیاری بیشتر لازم است و تامین رطوبت کافی از طریق اسپری برگ ها انجام میگیرد،در گلخانه اطراف گلدان ها بایستی خیس شوند تا رطوبت کافی برای گیاه ایجاد شود.
برای نتیجه بهتر گلدان های درون ساختمان و آپارتمان بهتر است دزون زیر گلدانی بزرگ و یا تشتی قرار گیرد که دارای آب و یا ابر خیس شده باشد.
گیاه را در تابستان در معرض نور مستقیم قرار ندهید،یک یا دو هفته یکبار با کود مایع تغذیه نمایید،ریشه هایی که از اطراف گیاه تولید می شوند آنها را با قرار دادن درون خزه مرطوب نگهداری کنید.
اگر انشعابات فرعی اطراف گیاه را قطع نمایید گل های زیباتر و با کیفیت بهتری تولید می شود.
برای تکثیر آنتوریوم در بهار گیاه را از گلدان بیرون آورده آن را تمیز نموده و ریشه آن را همراه با یک یا دو نقطه رویشی تقسیم نمایید و مجددا هر کدام از گیاه
را جداگانه در خاک مخصوص خود در گلدان کوچک تر قرار دهید،مراقبت نمایید تا به حد بلوغ گلدهی برسند.
رطوبت و گرمای ثابت مورد نیاز آنهاست،از طریق بذر برخی از گونه ها را نیز می توان تکثیر نمود،برای گلدهی بیشتر در زمستان گیاه را در جای خنک قرار دهید.

 

بستن
مقایسه