گل استکانی

آشنایی با گل استکانی

این گیاه بومی جنوب اروپا و فرانسه است.گل استکانی دارای 300 گونه بصورت یکساله،دو ساله و چند ساله است.از نظر عادت رشد،گونه های مختلف گیاه در حالت خزنده،برافراشته،توده ای یا پهن شونده رشد می کنند.گلدهی آنها از اوایل اردیبهشت تا اواخر خرداد ماه انجام می گیرد و تا شهریور ماه ادامه می یابد.گونه C.pyramidalis بصورت دو ساله با عادت رشد طوقه ای است که جهت گلدهی نیاز به سرما دارد.گلدهی گیاه با دماهای پایین تر از 8 درجه سانتیگراد به مدت 8-6 هفته و طول روز بلند 15-14 ساعت قابل تنظیم است.گل استکانی محل های آفتابی و گرم را ترجیح می دهد.خاک های آهکی با زهکشی بالا و رطوبت مناسب برای رشد گیاه مناسب است.تکثیر و ازدیاد گیاه از طریق بذر تقسیم بوته و ریشه دار کردن قلمه امکان پذیر است.گیاهان دائمی استکانی در فصل پاییز یا در اوایل بهار از طریق تقسیم بوته نیز افزایش می یابند.روش معمول به این صورت است که بذر استکانی را در اواخر بهار یا تابستان در هوای آزاد کشت کرده و روی بذر را با ماسه نرم و خاکبرگ می پوشانند.گونه های C.corpatica.C.elatines بوسیله بذر و C.isophylla بوسیله بذر و قلمه زدن قابل تکثیر می باشند.

بذر گل استکانی در فصل بهار در گلخانه کشت شده و سپس نشاء آن به محل اصلی منتقل می شود.جهت گلدهی گل استکانی در فصل بهار یا تابستان سال دوم باید کشت آن در فصل پاییز در زمین اصلی انجام شود.

                                                       گل استکانی

خرید گل های آپارتمانی

از گونه های مهم گل استکانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1)C.carpatica که چند ساله بوده و ارتفاع آن حدود 40 سانتیمتر می رسد.گل های آن زنگوله ای شکل  و به رنگ های آبی ، بنفش و سفید می باشد

2)C.isophylla چند ساله خزنده بوده و گل های آن نعلبکی  یا ستاره ای شکل و به رنگ آبی روشن یا سفید خالص می بشد

3)C.latifolia چند ساله با رشد بالا و دارای گل های لوله ای شکل پهن می باشد

4)C.medium که دو ساله با عادت رشد توده ای با ارتفاع بین 90-60 سانتیمتر می باشد گل های آن زنکوله ای شکل با رنگ های سفید ،صورتی یا آبی می باشد

 

بستن
مقایسه