گل لادن

روشنگهداری از گل لادن:

 

این گیاه بومی کناطق آمریکا ی جنوبی بوده که جنس تروپیلم در حدود 90 گونه یکساله و چند ساله دارد.این گیاه برای پرورش در گلدان درون گلخانه و سبز آویزان و همچنین حاشیه باغ سردر باغات مناسب می باشد.لادن گیاهی یکساله یا پایا ،رونده و پیچنده و پا کوتاه می باشد.شاخه های آن گوشتی برگ های آن گرد و بصورت گوشواره ای با دمبرگ های طویل می باشد.لادن دارای عادت رشد بالارونده بوده  و گل های زیبا و با دوامی تولید می کند.گونه T.majus بعنوان گیاه بالا رونده تا ارتفاع3-5/2 متر رشد می کند.تمامی گونه های یکساله و واریته های مربوط به آن در مکانی آفتابی و خاک معمولی رشد می کنند لادن دو رگه به نام T.hybride de lobb است که از تاقیح بین لادن T.majus و لادن لوب به نام  T.lobblamum بدست آمده که بوته خیلی سبز و قوی دارد.

رقم دیگر به نام لادن T.spie fire است که گل ها به رنگ قرمز و شنجرفی تند می باشد.واریته  golden clean عادت رشد بوته ای و رونده بوده و گل های زیبای زرد طلایی پرپر تولید می کند.تکثیر و ازدیاد لادن از طریق بذر و قلمه امکان پذیر است.بذر را در اواخر اسفند در شاسی کاشته و در اردیبهشت به بستر اصلی منتقل می کند و در روش قلمه زنی قلمه های سخت را بریده و با حذف برگ ها آن را در داخل آب قرار داده تا ریشه زده و تولید گل نماید

 

بستن
مقایسه