گل میخک

معرفی گل میخک:

گیاهی است با پایه دائمی که ارتفاع آن تا 50 سانتیمتر می رسد.جنس dinnthus دارای بیش از 300 گونه بوده که چند گونه آن بعنوان گیاه زینتی باغجه ای گل بریدنی و یا گیاه گل دهنده گلدانی پرورش داده می شود.گونه های میخک بصورت جند ساله و علفی می باشند.گل های میخک به رنگ قرمز،سفید،ارغوانی،بنفش و در واریته های مختلف انواع خال خال و راه راه دیده می شود.میخک گل کاران گیاهی چند ساله نیمی مقاوم با ساقه های منشعب است.از نظر تیپ گل آذین گیاه به دو فرم استاندارد و اسپری یا مینیاتور یافت می شود.در تیپ استاندارد جوانه های گل زیر گل انتهایی حذف می شود تا یک گل درشت بدست آید.در مقابل در تیپ اسپری جوانه انتهایی حذف می شود و جوانه جانبی روی ساقه طویل حذف می شود.تا تعداد بیشتری گل حاصل شود.گلدهی میخک در فضای باز در تابستان اتفاق می افتد در حالیکه در گلخانه در طول سال قادر به گلدهی می باشد.

                                                                       

                                                                        گل میخک

خرید گل آپارتمانی

این گیاه روز بلند اختیاری بوده و در روزهای بلند گل انگیزی سزیعی دارد مراحل رشد و نمو میخک استاندارد به 7 مرحله تقسیم می شوند که به شرح زیر است:

1)مرحله نخود سبز

2)فندقی

3)مرحله جوانه سخت

4)مرحله صلیب

5)مرحله ستاره ای

6)مرحله قلم مویی

7)گل های کاملا باز

میخک به هوای شب سرد و نور زیاد نیاز دارد.دمای مناسب جهت گلدهی 10 درجه سانتی گراد در شب و 13 درجه در روز گزارش شده است.PH خاک در حدود 7-6 و خاک شنی لومی با مواد آلی برای میخک مناسب می باشد.خاک میخک باید مرطوب باشد تا از رشد آن کاسته نشود غنچه گیری در ارقام استاندارد بدین صورت است که در آن جوانه های جانبی بعد از ظهور و بدون آسیب به برگ ها و ساقه ها حذف شده تا گل انتهایی از کیفیت بیشتری برخوردار شوند.مهمترین زمان حذف جوانه ها وقتی است که جوانه گل انتهایی به قطر 15 میلیمتر رسبده باشد و اوین جوانه زیر جوانه انتهایی به حدی رشد کرده باشد که به سادگی حذف شود.گل میخک بعد از تولید 6 جفت برگاز فاز رویشی به فاز زایشی رفته و پس از تشکیل جوانه گل شاخه به سرعت رشد می کند و فواصل میانگرها زیاد می شود.تکثیر و ازدیاد میخک از طریق بذر،قلمه و یا تقسیم بوته و خوباندن امکان پذیر است دمای بستر قلمه 18-15 درجه و دمای هوای محیط 13-10 درجه مناسب می باشد

1)D.phumarius گیاهی دائمی که طریقه کشت آن هماننده گیاهان دو ساله بوده  و دارای ساقه گل دهنده نازک ها می باشد.تکثیر و ازدیاد این گونه از طریق بذر،قلمه یا تقسیم بوته انحام می گیرد.کشت بذر در اواخر تابستان انجام گرفته و نشاء آن در پاییز یا بهار به زمین اصلی منتقل می شود.

2)D.barbatus یا قرنفل گیاهی علفی و چند ساله است  که بصورت 2 ساله کشت می شود این گونه جهت گلدهی به سرما نیاز دارد

3)D.chinensis که دو ساله یا چند ساله است و دارای برگ های سبز متوسط تا روشن می باشد

4)D.alpinus که گونه ای پا کوتاه با برگ های سبز تیره و براق می باشد

5)D.caryophyllus که دائمی است و بصورت یکساله کشت می شود گل های درشت و ساقه گل دهنده بلند و قوی بوده و جهت گل بریدنی مناسب است

برداشت میخک در ارقام استاندارد باید زمانی انجام گیرد تا 3-2 گره و ارقام اسپری 48 گره روی گیاه باقی بماند

 

 

بستن
مقایسه