نخل مرداب

معرفی نخل مرداب:

نخل مرداب
نخل مرداب یا پنجه کلاغی دارای 550 گونه است،نخل مرداب گیاهی زیبا ساقه سخت و در انتها دارا یبراکته سبز و رگبرگ مانند هست،طرز قرار گرفتن براکته ها در انتهای ساقه مانند چتر می باشد.
این گیاه دارای گل آذین کوچک و زرد رنگی است که تولید دانه کرده سفید رنگی می کند،نخل مرداب بومی مناطق آفریقا و آمریکاست،گونه سایپروس تا ارتفاع 170 سانت رشد می کند، برگ های آن باریک و به رنگ سبز تیره است.
دز فصل بهار و تابستان به گل می رود نیاز نوری گیاه شدید بوده ولی نباید آن را در معرض نور مستقیم خورشید قرار داد،کمبود نور باعث پیچیدگی برگ ها می شود نیاز حرارتی آن متوسط بوده و حداقل نیاز دما در اوقات شب بین 10 – 15 درجه می باشد،
با کاهش دما به نقطه زیر 10 درجه برگ ها خشک خواهد شد،نیاز آبی گیاه بالا بوده و گلدان یا بستر کشت را باید بصورت باتلاقی در آورد،هفته ای 2 بار رطوبت پاشی می شود.
قلیایی و خاک باغچه با مخلوط کود و ماسه برای گیاه مناسب است،تگثیر و ازدیاد گیاه از طریق تقسیم بوته ی انتهایی برگدار در بهار و کشت بذر در بهار در دمای 18-21 امکانپذیر است
در صورت کاهش رطوبت برگ های گیاه بصورت سوخته در آمده و در نهایت قهوه ای و زردخواهد شد.

 

بستن
مقایسه