پرنده بهشتی

پرنده بهشتی(گل استرزیا)

پرنده بهشتی
گیاهی دائمی همیشه سبز و حساس به سرما که دارای 5 گونه میباشد،منشاء این گیاه جنوب آفریقا هست گونه استرزیا دارای برگ های سبز روشن است،
که روی دمبرگ دراز به طول 45 سانتیمتر قرار دارد،ارتفاع گیاه به یک متر میرسد هر بوته پرنده بهشتی تا 10 شاخه گل تولید می کند،
زمان گلدهی گیاه بعد از 3 سال آغاز میشود،دمای پایین جهت گلدهی نیاز بوده و دمای خیلی پایین باعث کاهش رشد برگ می شود،در حالیکه دمای
بالای 17 درجه سانتیگراد باعث افزایش رشد و نمو گیاه میشود،دمای بین 27-17 درجه سانتیگراد باعث تسریع گلدهی گیاه میشود،پرنده بهشتی نسبت به سرما
حساس بوده و در مناطق معتدل در محیط گلخانه پرورش داده میشود،دمای 10-13 درجه در اوقات شبانه و دمای 20-22 درجه در اوقات روز جهت پرورش گیاه مناسب هست
نور مستقیم ملایم و خاک به عمق 50 سانتیمتر برای کشت گیاه توصیه مشود،جهت کاشت پرنده بهشتی حفره هایی به ابعاد 60*60 سانتیمتر حفر کرده
و با خاک و کود دامی پر می کنند،تراکم کشت در حدود 2 گیاه در متر مربع دارای عملکرد بیشتری در سال اول می شود،کاشت گیاه در اواخر بهار
یا اوایل تابستان انجام میشود،نیاز آبی گیاه بالا بوده با این تفاوت که در مرداد ماه یک دوره استراحت کوتاه داشته که نیاز به آبیاری ندارد،تکثیر و ازدیاد گیاه از طریق بذر
تقسیم ریزوم یا جداسازی پایگاه امکانپذیر است،تنش بذرها نامنظم بوده و 3 تا 5 ماه بطول می انجامد،در سال اول پایه بذری در گلدان نگهداری شده و در سال دوم و سوم
گیاه رشد خوبی داشته و در سال سوم در محل اصلی کشت خواهد شد،برداشت گل زمانی انجام میگیرد که اولین گلچه از غلاف خارج شده باشد

بستن
مقایسه