خواص درمانی کاکتوس ها

تفاوت کاکتوس ها با گیاهان گوشتی(ساکولنت ها)

در بیشتر موارد چنین پنداشته میشود که هر گیاهی با اندام گوشتی کاکتوس می باشد،در صورتی که اینگونه نیست.البته همگی کاکتوس ها دارای اندام های آبدار و گوشتی هستند ولی باید دانست همه گیاهان
گوشتی کاکتوس نیستند.ساکولتنت یا ساکیولنت یا به اصلاح کاکتوس گوشتی به دسته ای از گیاهان اطلاق می شود که به اندام های گوناگون خود مانند برگ ها ،ساقه های هوایی یا زیرزمینی،ریشه و غیره
توانایی آن را دارند که بیش از اندازه معمول آب و مواد کانی را جذب و در بافت ها و پاخته های خود انباشته سازند و به همین دلیل توانایی تحمل گرما و کم آبی های طولانی را دارند،افزون بر کاکتوس ها،گیاهان
دیگری نیز از تیره های مختلف دارای برگ ها و اندام های آبدار و گوشتی می باشند.

مانند:شیر سگ،صبرزرد،آکم ها،آگاو و غیره این قبیل گیاهان و گیاهان تیره کاکتوس ،بیشتر این گیاهان بومی نواحی خشک و گرم هستند و خود را با محیط زندگی سازگار نموده و در برابر شرایط نامساعد
محیطی مانند کم آبی و خشکی بردباری شگفت انگیزی از خود نشان می دهند.کاکتوس ها دسته ای از ساکولنت ها هستند که به خاطر تفاوت های خاص به طور مجزا در خانواده ایی به نام کاکتاسه دسته
بندی می شوند که به صورت خلاصه می توان این جمله را به کار برد که هر کاکتوس یک ساکولنت است ولی هر ساکولنتی کاکتوس نیست،تفاوت اصلی کاکتوس ها با سایرساکولنت ها وجود آرئول یا برآمدگی هایی بر سطح کاکتوس ها هستند
که محل رویش خارها ساقه و جوانه های حانبی گل ها و میوه هستند و معمولا دارای یک یا چند تیغ بزرگ تعداد زیادی تیغ بسیار ریز و یا تار های پشمی شکل می باشند،سایر ساکولنت ها با وجود داشتن تیغ فاقد آرئول هستند با وجود آن که کاکتوس ها
هم ساکولنت هستند اما کلمه ساکولنت قفقط در مورد گونه هایی به کار می رود که در خانواده ی کاکتاسه قرار ندارند.پس لفظ کاکتوس فقط و فقط در مورد گونه های خانواده ی کاکتاسه بایستی بکار رود.

روش نام گذاری کاکتوس ها و ساکولنت ها:

کاکتوس ها و ساکولنت ها دارای گونه های بسیاری هستند که هر گونه از حیث برخی صفات با هم مشترک هستند و به همین دلیل در یک دسته قرار می گیرند.هر گونه نیز دارای واریته های زیادی است که با اینکه از یک گونه هستند
ولی دارای تفاوت های ظاهری از نظر شکل،تیغ و گل هستند.برای نام گذاری کافیست ابتدا نام گونه را ذکر کرده و در ادامه نام واریته را قرار دهیم مانند :
Echinocactus grusonii
که اشاره به واریته به نام grusonii از گونه Echinocactus دارد.

ساکولنت کراسولا

این گیاه در شرایط مناسب تا 1/8 متر رشد می کند.شبیحه درخچه و دارای برگ های شبز مایل به خاکستری و مناسب جهت ایجاد بونسای میباشد.این گیاه به مکان پرنور،خاک زهکشی شده و دارای تورب و کمپوست
تغذیه ماهیانه با کود مایع و آبیاری مرتب نیاز دارد.
حداقل دمای قابل تحمل آن 5-7 درجه سانتیگراد می باشد.این گیاه در نیم سایه ولی روشنایی کامل رشد میکند.با این حال گرمای شدید یا آفتاب مستقیم را به خوبی تحمل می کند.
هرس اسن گیاه در بهار و بیش از فصل رشد باید انجام شود،شته و کنه قرمز عنکبوت از آفات این گیاه می باشند،گیاه یاد شده به آفت کش ها حساس می باشد.تکثیر کاکتوس کراسولا اوتا به روش کاشت بذر در دمای
15-18 درجه سانتیگراد در بهار یا تابستان امکان پذیر است

 

بستن
مقایسه