گل آشیانتوس

آشنایی با گل آشیانتوس

نیازها:

نور: نیاز به نور مستقیم دارد و بعد از بالغ شدن که بعد از 3 سال این گیاه بالغ میشود به نور بیشتری احتیاج دارد.اما اشعه مستقیم افتاب در ظهر به گیاه اسیب میرساند.

دما: کمترین درجه ای که در زمستان میتواند تحمل کند 17 و بشترین دما در تابستان 26 درجه میباشد.

ابیاری: در شش ماه اول سال به هر دو روز یکبار نیاز به ابیاری دارد اگر درجه حرارت بشتر از 25 درجه باشد به یاد داشته باشید اصلا سطح خاک نباید خشک شود این گیاه باید همیشه مرطوب باشد.

رطوبت: در شش ماه اول سال اسپری کردن روزانه لازم میباشدو در زمستان هفته ای یکبار چون نیاز رطوبت این گل زیاد است.

تغذیه: به هنگام باز شدن گل این گیاه در بهار هر 3 هفته یکبار با مواد غذایی مصنوعی بق دستور تغذیه شود.

خاک مناسب: به خاک بسیار سبک نیاز دارد،مخلوطی است از خاک لوم و کمپوست و شن درشت بهترین محیط رشد ریشه این گیاه را فراهم میکند.

تعویض گلدان: بهتر است هر سال در فصل بهار گلدان تعویض شود.

تمیز نمودن برگها: اسپری کردن برگها کافی میباشد و از مواد براق کننده به هیچ عنوان استفاده نکنید.

تکثیر :ریشه دار نمودن قلمه ها در بهار در مخلوطی از خاک و برگ و شن

:

 

بستن
مقایسه