ارکیده فلانوپسیس

معرفی و روش نگهداری گل ارکیده

ارکیده فلونوپسیس

 خرید گل ارکیده فلونوپسیس

ارکیده در طبیعت و جنگل های گرمسیری بطور فراوان یافت می شود و گونه های محدودی از آن در گلخانه ها پرورش داده می شود.اغلب گونه های آن در آپارتمان و مناطق مسکونی از رشد خوبی برخوردار است.در تیره ارکیده بیش از 800 جنس و 17500 گونه شناسایی و ثبت شده است.ارکیده نباید در مقابلا آفتاب شدید قرار بگیرد.در ماه های زمستان در نزدیک پنجره رو به جنوب  و از اردیبهشت تا مرداد ماه با پرده نیمه شفاف باید برای آن سایه بان ایجاد شود.این گیاه به هوای خنک نیاز داشته بطوریکه که حداقل درجه حرارت در زمستان 8 درجه و دمای مناسب در تابستان 12 درجه می باشد.ارکیده ها از نظر عادت رشد به صورت تک پا هم پا و بالا رونده می باشند.اغلب ارکیده ها سبزینه دار بوده و تعداد محدودی به صورت ساپروفیت و بدون برگ هستند.هر گل ارکیده از 3 عدد گلبرگ 3 کاسبرگ و یک ستون تشکیل شده است که کاسبرگها و گلبرگ های آن هر دو رنگی هستند.گل آذین ارکیده ها بصورت انتهایی یا محوری است.

ارکیده ها از نظر شرایط مورد نیاز جهت پرورش به 3 دسته مهم تقسیم می شوند:

1)دسته اول که شامل ارکیده های سرمادوست می باشد.ارکیده سیم بی دیوم از این نوع است.

2)دسته دوم شامل ارکیده های با درجه حرارت ملایم است که دمای تابستان به کمتر از 25 درجه و درجه حرارت زمستانی بالاتر از 13 درجه می رسد.گونه آنسیدیوم یا ارکیده پروانه ای از این نوع است.

3)دسته سوم شامل ارکیده های گرما دوست است که حداقل دمای مورد نیاز در آنها 18 درجه سانتیگراد می باشد.

ویژگی های منحصر به فرد ارکیده ها نسبت به سایر گیاهان به شرح زیراست:

1)گل های زیگومورف با یک محور تقارن

2)گرده های گل ارکیده کم و بیش به صورت توده های مومی و فشرده بنام پولینی بوده و به صورت دانه های مجازا نیستند.

3)اندام تناسلی نر و ماده،اندام های تولید مثل در ارکیده هر دو درون ستونی واحد به نام column قرار دارد

4)شاخک،شاخک در سطح زیرین ستون ژیناندریوم بین بساک پرچم و سطح کلاله قرار دارد.

5)بذر،ارکیده ها مقدار زیادی بذر تولید کرده که این بذر ها دارای آندوسپرم نیستند ارکیده ها از نظر رنگ متنوع بوده و به رنگ سفید،ارغوانی،زرد، و دو رنگ می شوند.گل های ارکیده فلونوپسیس از طول عمر بالایی برخوردار هستند.نیاز نوری ارکیده بسته به جنس آنها متفاوت است روش آبیاری در این گیاه به گونه ای است که بعد از آبیاری هر نوبت تا خشک شدن آن نباید بستر کشت را مجددا آبیاری نمود.بطور متوسط گلدان ارکیده به 15-10 ساعت نور روشن احتیاج دارد و این مدت زمان نور دهی در زمستان بوسیله نور مصنوعی باید به بیشتر از 18 ساعت افزایش یابد،تکثیر و ازدیاد ارکیده و دو طریق رویشی و بذر امکان پذیر است

 

بستن
مقایسه