گل پاچیرا

برای  خرید گل پاچیرا و نگهداری آن در محیط آپارتمان باید به نکاتی توجه کرد تا به بهتر رشد کردن گل پاچیرا کمک کرد

نیازها:

آبیاری: این گیاه آپارتمانی به آبیاری هفته ای حدودا ۲ بار نیاز دارد مطمئن شویدکه بین دو آبیاری سطح خاک خشک شود.در ضمن ریختن آب بر روی ساقه ها و بین ساقه ها باعث پوسیدگی میشود سیع کنید بر روی این مناطق آب نریزید در زمستان به علت وجود نور کمتر باعث رشد کم گیاه میشود پس به یاد داشته باشید در زمستان این گل آپارتمانی نیاز به هفته ای 1 بار آبیاری دارد.

نور: اگر پنجره شمالی در خانه دارید بهترین نورگیر برای این گیاه به حساب میاد در کل به نور متوسط نیاز دارد و تا چند روز هم سایه را تحمل میکند.

دما: اگر دمای متوسط خانه یعنی ۱۶ تا ۲۴ درجه باشد برای گیاه مناسب بوده و آن دما را تحمل میکند.

رطوبت: به رطوبت بیشتری نسبت به دیگر گیاهان آپارتمانی نیاز دارد۵۰ درصد رطوبت حداقل رطوبت مورد نیاز است  برای رطوبت دادن به این گیاه آن  را داخل یک سینی پر از آب قرار دهید تا محیط اطراف مرطوب شود

تغذیه: با کود کامل ماهی یکبار گیاه را تغذیه کنید

تکثیر: می توان با قلمه ساقه یا بذر تکثیر کرد به این صورت که باید قلمه شاخه سال جاری را در آخر فصل پاییز با حداقل ۲ گره را ببرید و آنرا داخل بستر قلمه قرار دهید. تا بعد از گذشت چند هفته شاهد جوانه زدن گیاه شوید.

خاک مناسب: ترکیب خاک های هلندی پرلیت و پیت ماس به صورت ۶۰ به ۴۰ به نفع پرلیت مناسب برای تهویه و زهکشی کافی مناسب است

 

بستن
مقایسه