گلدان سیکلمه

نگهداری از گیاه سیکلمه

هر جا که گلدان سیکلمه باشه پسوند پرسیکوم یعنی ایران را به همراه دارد این گیاه یک گیاه اصیل ایرانی و ارزشمند است.

گونه های مختلف این گیاه عبارتند از:

  1. سیکلامن پات پنت(گلدانی)
  2. سیکلامن ایرانی
  3. سیکلامن پرورشی

سیکلامن گیاه بومی فلات ایران است.رشد این گیاه در شمال ایران از چالوس تا لاهیجان دیده می شود و نیز در بعضی از جنگل های استان گلستان پراکنده است.

سیکلامن گیاه زمستان گل است ارزش گیاهانی که در زمستان گل می دهند یا گلدان آپارتمانی که در زمستان گل می دهند جایگاه خوبی در بین مردم ایران دارد همچنین پرورورش و صادرات این گل متقاضی بیشتری پیدا می کند

سیکلامن رشد وسیع داشته ولی برای گلدهی نیاز  به دوره نسبتا طولانی دارد توجه داشته باشید در طی مراحل رشد تا زمانی که این گیاه به گلدهی برسد نیاز به مراقبت ویژه دارد.

روند رشد تا مرحله گلدهی سیکلمه:

سیکلامن بذرهای ریز و زاویه دار و سیاه رنگ که بسیار سبک هستند که در عمق کم کشت میشوند.با توجه به مراقبت اولیه باید بین 28 تا 35 روز جوانه میزند که به شکل برگ ریز یا غده ظریف میباشدگیاه که به تک برگی رسید می توان به گلدان های استکانی شکل منتقل کرد و به مرور زمان که گیاه بزرگتر میشود به گلدان بزرگتر منتقل کنید.هر چه گیاه بیشتر رشد میکند حالت اولیه خود را از دسته داده و به طرف کامل شدن پیش میرود.در مرحله ای که گیاه به 8 برگی شدن میرسد گیاه را به گلدانی به قطر 15 سانتی متر منتقل کنید،در این مرحل گیاه برای گلدهی کم کم آماده میشود در طی مراحل رویشی نیتروژن و پتاسیم برای گیاه لازم و ضروری است در قبل از مراحل گلدهی درجه حرارت برای مراحل رویشی حدود 12 تا 15 درجه سانتی گراد باشد تا جوانه های گل در ماههای آذر و دی ماه ظاهر شود.

سیکلامن جزء محدود گیاهانی است که در هر بوته بیش از 80 شاخه گل میدهد که این شاخه های گل یکی از پتانسیل های قابل توسعه کشت و کار این گیاه محسوب میشود.

یکی از نکاتی که در نگهداری و پرورش سیکلامن باید توجه داشته باشید نگداری آنها از قارچ . باکتری است،مبتلا شدن گیاه به این بیماریها باعث مرگ برگی گیاه میشود که پیشگیری از چند طریق صورت می گیرد.

پیشگیری:

جلوگیری از تردد بی مورد کارگران در گلخانه

استریل کردن خاک

مجزا بودن گلخانه

گلدان سیکلمن جزء گلهایی است که تولید اتیلن نمی کننداین فاکتور بسیار مهم در پرورش گیاه است.گیاهی اتیلن ناچیز تولید میکندعمر بالایی خواهند داشد.

تکثیر گیاه سیکلامن:

سیکلامن از ریشه منتشر میشود،باید برای تکثیر این گیاه ریشه های غده مانند آن را به چند بخش تقسیم کرد که هر بخش باید دارای یک چشم باشد که آنها را دوباره در سطح زیرین خاک بکارید،می توان دانه های گیاه را از شکوفه های رسیده آن برداشت کرد که متخصصان کشاورزی از این روش برای گونه های جدید استفاده میکنند.

 

بستن
مقایسه