گل آرایی مدرن

گل آرایی های مدرن نوعی گل آرایی ساده و سنگین است که معمولا در آن کمتر از برگ آرایی استفاده میشود و درون یک تنگ شیشه ای قرار داده میشود که باعث ماندگاری بیشتر گلها میشوند . البته گل آرایی این نوع دسته گل ها بسیار سلیقه ای میباشد و امروزه خیلی استقبال بیشتری از این نوع گل آرایی میشود . پیشنهاد ما به شما نیز این نو گل آرایی ها هستند .

گل آرایی مدرن  

( 113 محصول وجود دارد )
در صفحه