معرفی گل سنبل

آشنایی با گل سنبل 1-مشخصات گیاه شناسی گل سنبل بومی بالکان و آسیای صفیر می باشد.پیاز این گیاه از فلس هایی به رنگ سفید،بنفش یا آبی پوشیده شده است.گلها بعضا معطر و به رنگ سفید،بنفش،صورتی،آبی و قرمز می باشند. مکان مناسب تا هنگام تشکیل اندام های رویشی (ریشه،ساقه،برگ) گیاه به نور احتیاج ندارد،گلدان ها را […]

معرفی گل آلسترمریا

معرفی گل آلسترمریا 1- مشخصات گیاه شناسی از خانواده liliaceae میباشد.نام علمی آن آلسترمریا است.گیاهی هست تک لپه ایی،یکساله یا چند ساله حساس به سرما که در مناطق گرمسیری به صورت علفی داِئمی است.داذای ریزوم میباشد که از آن ریشه افشان و اندام هوایی خارج می شود،ریشه های افشان به محض اینکه گیاه توسعه می […]

بستن
مقایسه