معرفی گل موگه

معرفی گل موگه این گیاه بومی اروپا و آسیا است.گیاهی دائمی و ریزوم دار  و مقاوم به سرما است.ریزوم آن جوانه های زیر زمینی زیادی تولید می کند که می توانند جهت افزایش استفاده شوند.از ریزم های ضخیم و عمیق آن ریشه های فرعی و سپس ریشه های زینتی منشعب می شود.برگ های آن پهن […]

بستن
مقایسه