بخرید و 5,600 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

گلدان کروتون

( )

گل آپارتمانی کروتون

280,000 تومان

پرداخت آنلاین
پرداخت آنلاین

تحویل 3 ساعته

ارتفاع: 60 cm
حداکثر 3 ساعت پس از سفارش
چوبی

رشد این گل در خارج از گلدان به 3 متر میرسد

برگهای این گل ترکیبی از رنگهای نارنجی،زرد،سبز،قرمر،سرمه ای که به شکل تخم مرغی میباشد

این گل به رطوبت 70 تا 90 درصدی و خاکی همیشه خیس نیاز دارد در زمستان نیز به حرارت 16 درجه سانتی گراد نیاز دارد

اگر گل ریزش برگ پیدا کرده باشد مطمئنا درجه حرارت هوا تغییر کرده است سعی کنید حرارت هوا را در یک سطح نگه دارید ریزش برک به خاطره هوا سرد و خشک میباشد

تغذیه مصنوعی گیاه از به وجود آمدن برگهای جوان ریز و کم رشد جلوگیری می کند.

گلدان کروتون

برچسب ها