اصل و منشأ شیپوری

موطن اصلی شیوریها بسیار متنوع است :
– اصل و منشأ گیاهان دیفن باخیا، آمریکا جنوبی (برزیل، کاستریکا، برو و مکزیک) می باشد.
– اصل و منشأ  گلدان شیبوری با زنبق کالا، آفریقای جنوبی است.
– اصل و منشأ بتوس، جنوب شرقی آفریقا می باشد . – اصل و منشا اسباتی قبلوم، کشور کلمبیا می باشد .
– اصل و منشأ فیلودندرون، کشورهای کلمبیا، برزیل و مکزیک می باشد.
– اصل و منشأ مونسترا، مکزیک و آمریکای مرکزی است.

گلدان شیپوری

٢- خواص بتانیکی 

خرید گل گیاهان خانواده آراسه (Araceae) شامل براکته بزرگ سفید رنگی است که خوشه مجموع باریک و نازک گل را دریر گرفته است.
براکته در گیاهان متفاوت به رنگهای مختلف دیده می شود.
– شبو ربها از گروه تک لبه ای گلداری هستند و از خانواده أراسه ( Araceae) می باشند.
. اغلب این گیاهان دارای برگهای بزرگ با دمبرگهای قوی و طویل هستند و بهنک آنها تیرکمانی با رگبرگهای پنجهای یا سوراخدار و بدون سوراخ می باشد.
– دارای ساقه راست و با بالارونده اند.
– نیلودندرون ابلق (1lsemannii)

فیلودندرون برگ قلبی (Scandens) 
دندرون فلوریدایی (Florida – 8)

اندرون سیاه ( ma jesty – 8)

دندرون قرمز (real Princess – ۲)
دندرون برزیلی (Bipennifolium) 

نیلودندرون مخملی (Scandens purple)

فیلدندرون

کوددهی:

در فصل رشد و فعالیت بهار و تابستان، گیاه را هر دو ماه یکبار با کودهای مناسب تغذیه نمایید.

تکثیر

از راه قلمه نوک ساقه – به وسیله جوانه برگ (برگ همراه با قسمتی از ساقه) – خوابانیدن
 آفات و امراض: در صورت مشاهده پوشش سفید پنبه ای شکل در محل اتصال دمبرگ با ساقه، آن را با سموم حشره کش (طبق دستور) سمپاشی کنید.

۵- مونسترا (۱Ionstera)

برگ انجیری – فیلودندرون سوراخ داره گیاه شگفت انگیز این گیاه شامل ۲ گونه فرعی زیر است :
– مونسترا فرد ریکا (Friedrichsthalii) برگ انجیری سوراخ دار
– مونسترا دلی سبوسا (Deliciosa) برگ انجبری مکزیکی

– مونسترا ابلق ( Del Variegata )

برگ انجیری ابلق 

برگ انجیری ابلق

مشخصات ظاهری مونسترا: این گیاهان، دارای برگهای بزرگ سوراخ دار یا شکاف دار بتجه ای و قلبی شكل هستند و رنگ سفید و سبز با ابلق و براق دارند 

– دارای ریشه های هوایی کوتاه و بلند می باشند.
– برگهای جوان و تازه بدون سوراخ و شکاف می باشند 

ا – فکر کنید چه تفاوتی بین برگهای گیاهان فیلودندرون و مونسترا وجود دارد؟
۵ – ۲ – آشنایی با شرایط رویشی و داشت مونسترا:
۵ – ۲ – ۱ – نور: به نور متوسط (نزدیک پنجره شرقی) تا نور زیاد (نردیک پنجره جنوبی) نیاز دارد.
۵ – ۲ – ۲ – حرارت: قابل برورش و نگهداری در حرارت بین ۱۸ تا ۲۹ درجه سانتی گراد است.
۲ – ۳ – آبیاری: در بین دو آبیاری سعی کنید سطح خاک گلدان خوب خشک شود. . 
– ۲ – ۴ -رطوبت: نیاز به رطوبت متوسط بعنی ۲۵ درصد یا بیشتر دارد.
۵۲- کوددهی: در فصل رشد، هر یک تا دو ماه با کودهای مناسب تغذیه نمایید.
۵ – ۴ – تکثیر : از راه قلمه نوک ساقه – قلمه جوانه برگ (برگ بعلاوه قسمتی از ساقه) – خوابانیدن – بذر
۵ – ۵ – آفات و امراض: وجود لکه های زرد و سفید در روی برگها نشانه وجود کنه در پشت آنهاست.|
با سموم کنه کش (طبق دستور) سمپاشی کنید .
۶- پتوس 
Pothos = Scindapus = Epipremnum
) (بنوس، بیجک شبطان، لوکز) ابن گباه سریع الرشد و زیبا شامل دو گونه زیر است :
– بتوس آریوم، آربوس (Aurcum) بتوس طلایی، بتوس مرمری – پنوس بکتوس، (Pictus) بوس نقره ای
۶ – ۱ – مشخصات ظاهری پتوس: دارای برگ قلبی شکل و براق و انواع ساده یا شکاف دار است
– رنگ سبز طلایی، سبز مرمری و سبز نقره ای دارد 
– نسبت به سایه مقاوم است و حالت رونده دارد و دارای ریشه هوایی است.
– تحقیق کنید برگ بنوس چه تفاوتی با برگ فیلودندرون برگ قلبی دارد؟دد

  • مدیر
  • 1397-10-14
  • دسته‌بندی نشده
  • 49 بازدید
بستن
مقایسه