بررسی نیروی روانی در کاکتوسها:

شاید تا امروز گفته ها و ناگفته ها و نوشته هایی در زمینه احساس گیاهان شنیده باشید. بعضی از افراد از نگهداری یک گیاه عاجزند، در صورتی که بعضی از افراد از گیاه به نحو احسن نگهداری و باعث شادابی و سلامتی گیاه می باشند. آیا فراهم آوردن نور، خاک و آبیاری مناسب به تنهایی کافی است. بسیاری از افراد با داشتن چنین شرایطی باز هم قادر به نگهداری گیاه به صورت زنده، شاداب و با طراوت نبوده اند. آنچه که بیش از اصول نگهداری، | گیاه بدان نیازمند است، دوستی و مهرورزی به کاکتوس و درک نیازهای گیاه می باشد. بر طبق اطلاعات یک پژوهش گر درباره کاکتوس ها و اثرات مثبت در رشد و نمو آن می گوید، از دیدگاه یکی از کلکسیوترهای بزرگ کاکتوس، قرار دادن گیاه در شرایطی همانند دشت های بزرگ کشور شیلی و پرو(محل زندگی گیاه) بویژه همدمی با صدای وزش باد همیشگی به آنها، قدرت و استواری بیشتری می بخشد. او با پخش صدای باد در گلخانه پرورش کاکتوس، سبب قدرت و استواری بیشتر آنها شده و همچنین کاکتوس های وی بسیار زیبا، با طراوت و دارای زیبایی طبیعی می باشد. البته لازم به ذکر است که (آداپته شدن)، گیاه در شرایط آب و هوایی غیر از زیستگاه اصلی خود نیز می تواند مربوط به نیروی روانی گیاه باشد. البته درباره نیروی روانی کاکتوس ها بحث هایی زیادی مطرح می باشد ولیکن همگی مستند بر پایه آزمایش ها و فرضیه ها بوده و از نظر علمی هنوز ثابت نشده است. همچنین بر اساس نظریه برخی از عوام، عقیده بر این است که کاکتوس ها علاوه بر این که انرژی منفی محیط را جذب نموده، بلکه با تماس دست به تیغ های این گیاه سبب جذب انرژی منفی و بیماری افراد می شود. آنچه که تنها به نام “کاکتوس” در یک واژه به زبان آورده می شود، جهانی از شگفتی ها و رموز آفرینش خداوندگار است. در حالی که کاکتوس  ها با همه ی ویژگی های خود همچنان بسیاری از خواص اصلی آنها مانند کاربردهای دارویی و غیره برای افراد مبهم

 تکثیر کاکتوسها:

جنسی( Sexual) و غیر جنسی(Asexualن تکثیر کاکتوس ها از دو طریق تکثیر جنسی گیاهان شامل ترکیب یاخته های جنسی نر و ماده و تشکیل بذر می جنسی با نصف شدن و کاهش کروموزومی گامت های نر و ماده، آغاز می شود
تعداد کروموزوم ها به تعداد اولیه افزایش می یابد و با به وجود آمدن ژنوتیپ های است. شکل ظاهری (فنوتیپ) گیاه و انتقال صفات از نسلی به نسل دیگر توستل ژنها ن
کروموزومی (میمن می شود. در تولید مثل غیر جنسی، تقسیم یاخته ای بدون کاهش می گیرد. به گونه ای که گیاهان تولید شده حاوی اطلاعات ژنتیکی پایه مادر می باشند یاخته ای توسط سلول های غیر جنسی (سوماتیک) انجام می گیرد. تقسیم مستقیم یاختهای عاما تشکیل بافت پینه در محل زخم و باززایی و بهبود زخم است و تکثیر رویشی را به وسیله قلم پیوند و خوابانیدن شاخه ممکن می سازد. این روش تکثیر در کشت بافت نیز مطرح است و می توان گیاهان جدید را از این روش تولید نمود. سلول رویشی زنده گیاهان، دارای قدرت تولید یک گیاه کامل می باشد. این پدیده را قدرت خودسازی(Totipotency) می نامند و گیاه تولید شده به طور کامل اطلاعات ژنتیکی یاخته های مادری را خواهد داشت. لازم به ذکر است که تکثیر کاکتوس ها بیشتر از طریق قلمه، پاجوش، پیوند و بذر انجام می گیرد. البته برخی از کاکتوس ها مانند مامیلاریا هر سال گل دهی منظم دارند و بذر سیاه رنگ کوچکی تولید می کنند. برخی دیگر از کاکتوس هایی که گل های بسیار کم دوامی دارند کمتر تولید بذر
می کنند. تکثیر کاکتوس ها با بذر فرآیندی طولانی است و سال ها طول می کشد تا یک بذر به کاکتوسی بزرگ تبدیل شود. بنابراین بهترین راه برای تکثیر کاکتوس تفکیک تکه ای از کاکتوس و کشت آن است. بهترین زمان برای این کار بهار است ولی در دیگر فصول نیز امکان پذیر است. کاکتوس ها همانند سایر گیاهان با شیوه پیوند زدن نیز تکثیر می شونه * مناسب ترین زمان پیوند همان گونه که اشاره شد در فصل بهار تا پایان تابستان می باشد. در ای زمان گیاهان قوی تر و دارای شیره کافی برای انجام پیوند و اتصال در همه قسمت ها هتله
کاکتوس ها را می توان در هر سنی پیوند زد ولی بهتر است پیوندک، گیاهی جوان یکی و دو ساله باشد.

تکثیر بذری کاکتوسها:

در این روش تعداد بیشتری می توان تولید کرد و گونه های هیبریدی در کاشت بذر به وجود می آید که در صورتی که شناسنامه گیاه به وجود آمده را نداشته باشیم، هیچ گاه نمی توان به اصل گیاه رسید ولیکن در این روش سرعت رشد خیلی کند بوده و تا گیاه به مرحله خاصی از رشد نرسد، آفات زیادی می تواند جوانه ها را نابود کند. به همین خاطر این روش برای اشخاصی که تازه با کاکتوس آشنا شده اند و مبتدی هستند و فضای مورد نیاز این کار را ندارند، توصیه نمی شود.
همان گونه که ذکر شد تکثیر از طریق بذر کاکتوس در بهار یا اوایل تابستان و در دمای ۲۱ تا ۲۵ درجه سانتی گراد کشت می شود. نخست مخلوط خاکی مناسب (دو قسمت خاک باغچه + یک قسمت خاک برگ + یک قسمت خاک پیت + یک قسمت خاک رس و یا مخلوط خاک برگ + شن باشد) را آماده و داخل گلدان را پر می نمایند و مقداری سطح خاک را می فشارند. سپس بذر را با دقت و با رعایت فاصله بر روی خاک مرطوب کشت می کنند. عمق کشت بذر دو برابر قطر بذر می باشد. البته برخی از کاکتوس ها بذرهای خیلی ریزی تولید می کنند که تنها کافی است روی آنان را با لایه نازکی از بستر کاشت بپوشانید. سپس روی بذر را با یک لایه نازک ماسه پوشش می دهند و سطح آن را آبپاشی می کنند. درجه حرارت آب باید ولرم باشد. سپس گلدان های کشت شده را در یک محیط گرم و روشن به دور از نور مستقیم خورشید قرار می دهند. سپس روی گلدان ها با پلاستیک یا شیشه پوشش داده می شود که این اقدام باعث ایجاد هوای گرم و مرطوب همچنین حفظ رطوبت خاک می شود. برای پوشاندن بذرها می توان از شن هم استفاده کرد. هر مقدار که بذرها ریزتر هستند از شن دانه ریز و هر مقدار که بذرها درشت هستند می توان از شن هایی با اندازه بزرگتر استفاده کرد. حتی می توان بذرهای خیلی ریز را بدون پوشش قرار داد. عمیق کاشتن بیش از اندازه بذرها مانع از جوانه زنی مناسب آنان خواهند شد. بعد از کاشت بذر ظرف محتوی آنان را در مکانی گرم قرار دهید. در مورد رطوبت نیز قبل از کاشت بذرها خاک را مرطوب نموده اما بعد از آن فقط کافی است که خاک از رطوبتی میانه برخوردار باشد زیرا رطوبت زیاد بستر کاشت می تواند منجر به پوسیدگی بذرهای این گیاهان شود. جوانه زنی بذر کاکتوس از سه الی ۱۵ روز معمولا طول می کشد و زمانی که بذر سبز شد گیاهچه به حدود نیم سانتی متر رسید به دقت خارج شده و در گلدان آماده دیگری به دقت کشت می شود، دمای سانتی متر رسید به دقت خارج شده و در گلدان کاکتوس کمی متفاوت است. عموم کاکت مناسب جوانه زنی با توجه به انواع مختلف بنرهای بسیار ریز با قوه تامیه نسبتا کوتاه دارند. در کشت بذری کاکتوس باید به نکات مه توجه نمود. بذرها باید قوه نامیه مناسبی داشته باشند؛ یعنی تعداد جوانه زنی گیاه در زمان . به اندازه قابل قبول باشد؛ نحوه کشت طوری باشد که بذرهای ریز بتوانند جوانه بزنند. بنابرارخاک بسیار سبک (ترجیحا پیت مالی کاکتوس ها را در سبدهای پلاستیکی کم عمق با یک کشت می کند. آبیاری بسترهای کشت در پای گیاه انجام می گیرد، یا اینکه سبدها را در ظروف آبی قرار می دهند تا به تدریج آب را جذب کنند. بذرها پس از جذب رطوبت، جن می زنند. مثل هر گیاه دیگر بذر کاری باعث طولانی شدن زمان رشد و نمو و بلوغ گیاه می شود. کاکتوس هایی که بومی مناطق صحرایی هستند دمای بالاتری نیاز دارند. به عنوان مثال گفته می شود که این بذر کاکتوس ها برای جوانه زنی به ۳۵-۳۰ درجه در طی روز و ۲۵۔ ۲۰ درجه در طی شب نیاز دارند. از طرفی دمای مناسب برای سایر کاکتوس ها حدود ۲۱ درجه است. البته بعد از جوانه زنی می توان تا حدودی دما را پایین آورد مثلا برای گیاهان جوان دمای ۲۹-۲۴ در طی روز و ۱۸-۱۲ درجه در طی شب مناسب است. بسته به نوع کاکتوس، ۷ الي ۴۰ روز طول می کشد تا سبز شوند. بعد از سبز کردن دانه ها و زمانی کهگیاهان جوان آنقدر بزرگ شدند که جای کافی برای رشد در کنار یکدیگر را نداشتند می توان اقدام به تعویض مکان کاشت و کاشتن هر یک در گلدانی جداگانه نمود. اول بستر را به خوبی آبیاری کنید تا خاك نرم شود و به ریشه ها آسیبی وارد نشود. سپس گیاهان کوچک را با کمک یک انبر کوچک و یا گیره از خاک در می آوریم و در مکان جدید می کاریم. در تصاویر زیر روشی را در کاشت بذرهای ریز نوعی از کاکتوس نمایش داده شده است. در این نوع کاکتوس میوه آب دار است که باید میوه را با دست شکاف داد و سپس قطعات میوه را بر روی دستمال کاغذی کشید تا بذرها به دستمال بچسبند. مدتی صبر کنید تا بذرها خشه شوند. برای جدا کردن بذرها از سطح دستمال نوک انگشتان خود را کمی مرطوب کنید و به روی بذرها بکشید. بذرها به انگشتان شما خواهند و ما خواهند چسبید. سپس به آرامی بذرها به روی دستمال کاغذی جدید و تازه ای منتقل کنید به نحوی که به خوبی از یکدیگر فاصله داشته باشند و بین آنان فضا وجود داشته داشته باشد. سپس گلدان محل کاشت را با مخلوط خاکی مورد نیاز پر کنید. دستمال کاغذی که بذرها بر روی آن قرار دارند به آرامی بر روی سطح خاک گلدان قرار دهید. سپس به آرامی سطح دستمال را مرطوب کنید. این رطوبت، نیاز بذرها را برای جوانه زنی برطرف خواهد کرد.

 روش کاشتن بذر کاکتوس راکتی:

بذر کاکتوس دارای پوشش سختی است و ممکن است نیاز به هفته های متوالی برام سبز شدن آن باشد. بنابراین خیساندن آن قبل از کاشت، در جوانه زدن آن مؤثر می باشد. بذرها باید در ابتدای بهار و زمانی که درجه حرارت به ۲۱ درجه سانتی گراد رسید کاشته شوند. در نیمی از یک گلدان سنگریزه به مقداری می ریزند که سنگریزه های درشت در ته گلدان و سنگریزه های ریز تر در روی آن قرار گیرد. روی سنگریزه را یک ورقه ذغال ریز و خرد شده می ریزند (ذغال نباید به صورت پودر باشد). سپس روی ذغال یک ورقه از مخلوط خاک برگ خیلی پوسیده و ماسه شسته رودخانه که به نسبت مساوی مخلوط کرده اند ریخته و بذر را می پاشند. روی بذر، یک ورقه ماسه شسته به قطر بذرها می پاشند. سپس گلدان را داخل ظرف دیگری که محتوی آب است می گذارند تا خوب خیس شود. بعد آنها را از ظرف بیرون آورده و نزدیک پنجره قرار می دهند البته آفتاب نباید مستقیما روی آن بتابد. روی گلدان را با یک شیشه می پوشانند. پس از چند روز از ۳ تا ۱۵ روز یا کمی بیشتر بذور در ظرف سبز می شوند. ممکن است این عمل را در گلخانه ای انجام دهند که حرارت روز ۳۰- ۳۵ درجه و حرارت شب ۱۵ – ۲۵ درجه باشد. پس از سبز شدن بذر مختصری شیشه را برداشته تا بذرهای سبز شده هوا بخورد. وقتی نشاها به اندازه یک نخود شد آن را جابجا می کنند.

 تكثیر رویشی کاکتوس:

 قلمه زنی:

تكثير اكثر کاکتوس ها با این روش امکان پذیر می باشد. در بعضی از نمونه ها بدون نیاز به سر برداری، گیاه جوانه جانبی می دهد که پس از برداشت جوانه ها می بایست محل اتصال را چند روزی در هوای آزاد گذاشت تا زخم ایجاد شده خشک شود. سپس آن را در خاک پر ماسه قرار داد و با آبیاری خیلی کم اجازه دهیم تا ریشه ها ایجاد شود. عمده ترین روش تکثیر رویشی کاکتوس ها، قلمه زدن است. بهترین فصل برای قلمه زنی اوایل تابستان می باشد. به طوری که آنها را در یک بستر سبک و با رطوبت کافی با آبیاری منظم کشت می کند. اما قبل از این که قلمه ی کاکتوس مخصوص کاکتوس های گوشتی نظیر سرئوس ها وارد بسترهای کشت شوند باید شیرابه گیاه قطع شود. سطح مقطع قلمه های جدید باید کاملا در سایه خشک شود. بستگی به نوع گیاه از ۱ روزه تا یک هفته در سایه باید سطح مقطع خشک شود. سپس آنها را در بستر کاشت قرار میدهند. قلمه های برگی یا جوانه های کناری آن به خوبی ریشه می دهند. زمان قلمه زدن بهار و تابستان است و باید توجه کرد (نکته مهم در تکثیر) که قلمه های کوچک را باید به مدت سه تا چهار روز و قلمه های بزرگ را یک تا دو هفته در هوای آزاد و در بستر شن و خاک و برگ پوسیده که در زیر بستر، کود پوسیده و خاک و شن ریخته شده نگهداری نمود. کاکتوس ها را بعد از تکه کردن برای جلوگیری از گندیدن و یا قارچ زدن سطح مقطع آنها، باید در هوای آزاد قرار داد تا سطح مقطع آنها کاملا خشک شود. همان گونه که در تصویر مشاهده می شود پس از سپری شدن چهار تا پنج روز سطح مقطع کاکتوس ها چوب پنبه ای و کاملا خشک و سپس کاشته می شود.

 

بستن
مقایسه