بنت قنسول

آشنایی با انواع و منشاء بنت قنسول

اصل و منشاء

گیاهی است بومی مکزیک که در منطقه ی بومی خود به صورت درختچه می روید.

انواع بنت قنسول

قسمت زیبایی  گلدان بنت قنسول برگهای تغییر شکل یافته یا براکته هایی هستند که بیشتر شما آنها را به رنگ قرمز دیده اید ولی دارای انواع متنوعی از قبیل کرم،سفید،نارنجی و صورتی رنگ می باشند.

این گیاه در مناطق گرمسیری و یا در گلخانه های گرم به صورت درختچه دیده می شوند.

خواص بتانیکی:

بنت قنسول از خانواده ی فرقیونها بوده دارای ارقام مختلف با براکته های مختلف متنوع می باشد.

برگ:برگها بیضی شکل،نوک تیز،به رنگ سبز روشن تا تیره و دارای دندانه های نامنظم هستند.

گل:گلها را در این گیاه کوچک و زرد رنگ می بینید که جنبه زینتی ندارند.پرچمهای زرد رنگ که از داخل فنجان گل که دارای غده ای زرد رنگ حاوی نوش می باشد خود نمایی می کند.

نکات ایمنی:از تماس شیرابه با چشم یا پوست جلوگیری شود.

شناسایی اصول داشت و تکثیر بنت القنسول:

آب و هوا:

با توجه به اینکه موطن این گیاه مناطق گرمسیری و خشک است بهتر است گلدان را در محلهای گرم منزل(پشت پنجره هی شمال)قرار دهید.

این گیاه که معمولا در زمستان خریداری می شود،در این زمان به تغییرات درجه حرارت و کوران هوا حساس است.وجود بخاری و نظایر آن که هوای گرم و خشک تولید می نمایند باعث ریزش براکته های رنگی و گلها و برگهای این گیاه می شوند.

دما:

مناسب ترین دما برای رشد این گیاه 16 درجه سانتی گراد است و باید در مکانهای کاملا آفتابی نگهداری شود(می دانید چرا) حدااقل و حداکثر دمای مناسب رشد بنت القنسول 15 تا 20 درجه سانتی گراد است

نور:

یکی از بهترین عوامل موثر بر رنگی شدن براکته ها طول روز است به طوری که اگر بنت القنسول را در شرایط نور مصنوعی 5 تا 6 ساعت در منازل نگهداری نمایند.براکته های آنها شروع به رنگی شدن می نمایند و گلها نیز ظاهر می شوند.با توجه به اینکه به طور طبیعی براکته های بنت القنسول در پاییز و زمستان رنگی می شوند آیا می توانید براکته های بنت القنسول را درتابستان هم وادار به رنگی شدن نمایید.

رطوبت نسبی:

گل های آپارتمانی بنت قنسول عموما در مکانهای پر نور با درجه حرارت 16سانتی گراد و رطوبت نسبی متوسط 60تا 70 درصد رشد مناسبی دلرد.

آبیاری:

بنت القنسول نسبت به زیادی رطوبت حساس است حتی المقدور زمانی گلدانهای بنت القنسول را آبیاری نمایید که سطح خاک گلدان را خشک ببینید

خاک و کود:

مخلوط مناسب کاشت بنت القنسول به صورت ترکیب زیر است:

3/2 خاک سبک باغچه + 3/1 خاک برگ + کود دامی پوسیده و ماسه.که به هر 100 کیلوگرم این مخلوط می توانید 50 گرم سوپرفسفات و 30 گرم کلروپتاسیم و 20 گرم سولفات آهن بیافرایید و یا پس از کاشت گیاهان در گلدان هفته ای 1 بار با کود شیمیایی محلول آنها را تغذیه نمایید.

تکثیر و ازدیاد:
روش ازدیاد این گیاه در ایران عمدتا با قلمه انجام می گیرد.پا یه های مادری را در زمستان هرس و کوتاه نمایید به نحوه ای که از فاصله 5/2 تا 3 سانتیمتری کف گلدان هرس شوند.پس از هرس پا یه های مادری را در گلدانهای بزرگتر بکارید و در گلخانه ای گرم و مرطوب با دمای 20 درجه سانتیگراد قرار دهید.

زمانی که طول جوا نه های رشد یافته به 15 سانتی متر رسید از آنها قلمه پاشنه دار تهیه کنید.قلمه را به مدت 5 دقیقه به منظور شست و شوی شیرابه خارج شده از مقطع آنها در ظرف آب نیم گرم قرار دهید.قلمه ها را پس از خروج از آب نیم گرم برای ریشه دار شدن مطابق روش معمول قلمه زنی در بستر مناسب(ماسه شسته یا پرلیت یا مخلوطی از هر دو)قرار دهید.بهتر است دما ی گلخانه ازدیاد بین 27 تا 29 درجه سانتیگراد باشد و رطوبت نسبی زیادی داشته باشد.

زمان قلمه زدن:
زمان قلمه زدن در ارتفاع نهایی گیاه آینده بسیار موثر است.قلمه هایی که در اسفند ماه نهیه می کنید اگر سربرداری نکنید در زمستان سال بعد نهالهای 150 سانتیمتری به شما خواهند داد.ولی اگر قلمه ها را در اواخر اردیبهشت تهیه کنید ارتفاع نهالهای بدست آمده از 40 تا 50 سانتیمتر تجاوز نخواهد کرد که طبیعتا بازار پسندی بیشتری دارد.

زمان لازم برای ریشه دار شدن قلمه ها:
قلمه های تهیه شده از پایه ی مادری پس از 3 تا 4 هفته ریشه دار می شوند.از این رو بهتر است انها را در گلدانهای 7 سانتیمتری و سپس 12 تا 15 سانتیمتری بکارید.ضمنا می توانید پس از ریشه دار شدن قلمه ها آنها را مستقیما در گلدانهای 14 سانتیمتری بکارید.

به گل نشاندن مجدد بنت القنسول در سال دوم:

زمانی که گلهای بنت القنسول ریختند و برگها زرد شدند آبیاری را کاهش دهید به نحوه ای که خاک گلدان خشک شود و فقط گاه گاهی برای جلوگیری از خشک شدن گیاه به آنها آب دهید.گلدان را در محلی گرم و خشک قرار دهید و در طول زمستان از سرما حفظ کنید.شاخه ها را از فاصله 5/2 سانتیمتری سطح خاک گلدان هرس کنید.در بهار با رشد مجدد گیاه خاکهای سطحی گلدان را تا عمق 2 تا 5 سانتیمتر با مخلوط خاک مناسب بنت القنسول تعویض نمایید و یا می توانید در اواخر اردیبهشت ماه گلدانهای آنها را عوض نموده سپس گلدانها را در هوای آزاد قرار دهید.

آبیاری را مجددا شروع کنید با توجه به حساس بودن گیاه نسبت به رطوبت زیاد آبیاری را زمانی انجام دهید که خاک سطح گلدان خشک شده باشد.به منظور جلوگیری از صدمه دیدن ریشه گیاه می توانید ته گلدانها را در محل سایه آفتاب در خاک فرو برید و هر 15 روز یکبار با کود شیمیایی محلول تغذیه نمایید.در مهر ماه گلدانها را به داخل منزل انتقال دهید و در محل آفتابی قرار دهید تا دوباره به گل بنشیند.

با انجام اعمال فوق در سال دوم گلدانهایی با شاخه هایی به طول 50 سانتیمتر با براکنه های رنگی که از اوایل فصل پاییز ظهور می نمایند خواهید داشت

توجه:در صورت هرس نکردن به موقع بنت القنسول شما به صورت درختچه ای مشابه آنچه در وطن اصلی خود وجود دارد در خواهد آمد

آفات و امراض:

ریزش برگها در تما اندام گیاه:

علت: تغییر شدید درجه حرارت

علاج:ثابت نگه داشتن دما

برگهای جوان کم رشد و ریز هستند:

علت:کمبود مواد غذایی

علاج:تغذیه مصنوعی(طبق دستور)

ظهور پوشش پنبه ای شکل آرد آلود پشت برگها در اطراف رگبرگهای اصلی و زاویه دم برگ و ساقه:

علت:شپشک آرد آلود

علاج:استفده از سموم حشره کش

ریزش برگهای پایینی:

علت:هوای سرد و خشک

علاج:انتقال گلدان به محل گرمتر و مه پاش

 

بستن
مقایسه