فضای سبز

تقویم باغبانی و نگهداری فضای سبز:

فصل بهار

آماده سازی بستر کشت قبل از کاشت درختان زینتی از اهمیت خاصی برخوردار است.بسته به اب و هوای منطقه و خاک بستر باید ارقامی از درختان بعنوان فضای سبز استفاده شوند که از کارایی بیشتری برخوردار باشند.کود دهی،آبیاری درختان زینتی،هرس و اصلاح قیم ها،حذف پاجوش ها،خاکدهی یا تعویض گلدان ها از کارهای قابل انجام در فصل بهار می باشد.

در شروع فصل بهار باید شاخه های اضافی و خشک را از درخت جدا نمود تا رشد و نمو آنها افزایش یابد.هرس فرم،سرشاخه زنی و حذف شاخسارهای حاصل از قطع کنده های درختان در صروت لزوم از اوایل تا اواسط بهار صورت می گیرد.ازدیاد گیاه از طریق قلمه زدن،بذر و خوابانیدن در شروع فصل بهار انجام می گیرد پس از مناسب شدن هوا می توان درختچه های زینتی را در هوی آزاد کشت نمود.تغذیه درختچه ها در اوایل بهار گل چینی گل های خشک در اواخر بهار،حذف شاخه های در هم تنیده و پاجوش ها و کاشت درختچه های خزانه دار و همچنین تعویض گلدان از کارهای معمول در فصل بهار محسوب می شود.هرس شاخه های جدید و همچنین ریشه درختچه های پر رشد و درختچه های گلدانی در این فصل انجام میشود.آماده سازی بستر گیاهان بالا رونده در اواسط بهار و بعد از مساعد شدن آب و هوا یکی دیگر از فراینده کاری ر فصل بهار است.تغذیه و خاک دهی درختچه های مستقر در خاک در اوایل بهار توصیه می شود.در صورت نیاز درختچه ها به آب بستر کشت آبیاری می شود.شکل دهی،فرم دهی و هرس گیاهان در اوایل بهار انجام شده و همچنین گیاهان بالارونده خزان دار و همیشه سبز نیز هرس می شوند که به زیبایی و رشد آنها افزوده شود.

در صورت محیا بودن آب وهوایی می توان نمونه های گلدانی گل های رز را به زمین اصلی و اماده شده انتقال داد.در مناطق سردسیر در اوایل بهار نمونه های ریشه ای کشت می شود.عمل آبیاری گل های تازه کشت شده وجین علف های هرز تغذیه و همچنین سم پاشی با سموم آفت کش و قارچ کش در اواخر بهار باعث افزایش رشد آنها می شود.هرس شاخه های اضافی و پر شاخ و برگ گل رز و سربرداری رزهای بالارونده  روی قیم و داربست از اقدامات لازم در فصل بهار تلقی می شود.آماده سازی بستر کشت گیاهان چند ساله از نوع مقاوم به سرما در اویل بهار انجام میشوداز مراقبت معمول گیاهان چند ساله می توان به تغذیه،مالچ پاشی،آبیاری گل های آپارتمانی تازه کشت شده،هرس کردن و خاک دهی یا تعویض گلدان ها اشاره کرد.

آماده سازی خاک بستر گیاهان یکساله و دو ساله در هوای آزاد در اواخر بهار انجام می شود.آماده سازی بستر کشت گیاهان پیازی از اوایل تا اواسط بهار پیش بینی می شود.تغذیه گیاه،آبیاری،قیم گذاری در صورت نیاز،تعویض گلدان ها یا خاک دهی آن از جمله کارهای قابل انجام در فصل بهار به حساب می آید.آماده سازی بستر کشت گیاهان آبزی در اواخر بخار انجام می شود.وجین های علف های هرز،تقسیم بونه،تعویض گلان های پر شاخه و برگ  و تعمیر برکه در صورت فرسوده بودن از جمله کارهای قابل انجام در فصل بهار است.

آماده سازی بستر کشت جهت کشت چمن یک ماه قبل از کشت و در اواسط تا اواخر بهار اتفاق می افتد.احداث چمن پودپی قبل از چیدن آن،بخصوص در زان بعد از یخبندان،بازسازی چمن های آسیب دیده در اواسط بهار،حفره زنی سبک و کوددهی و همچنین شروع چمن زنی از مهمترین مراحل کاری در این فصل می باشد.آماده سازی بستر کشت گیاهان علفی و یا جابه جایی آنها در فصل بهار اتفاق می فتد.آبیاری و تغذیه گیاهان،سربرداری و تعویض گلدان ها،در اوایل بهار و شروع آبیاری و کوددهی در اواخر بهار انجام می شود.

آماده سازی بستر خاک کاکتوس و گیاهان گوشتی و یا باغ های صخره ای از اواسط تا اواخر بهار و آبیاری آنها در اوایل بهار انجام می شود.کشت بذر آنها تا اواخر بهار و در زیر پوشش پلاستیکی انجام شده و قلمه ساقه و برگ از اوایل تا اواسط بهار انجام می گیرد.

با شروع فصل بهار فعالیت های باغبانی و فضای شبز افزایش یافته و در بیشترین میزان خود قرار می گیرد.کشت های علفی چند ساله با گرم شدن خاک شروع می شود.هرس درختچه هایی که از رشد بیشتری برخوردار بوده و تا نزدیکی زمین رشد کرده و باعث ایجاد مزاحمت برای بازدیدکنندگان از فضای سبز می شوند،از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.با توجه به دمای پایین هوا در اوایل بهار شاخه های جدید در درختچه های حساس به سرما نیاز به مراقبت بیشتری دارد سوسن،گلایول و کوکب از جمله گیاهانی  است که در اوایل بهار مورد کشت قرار می گیرد.معمولا بوته های رز در اوایل بهار نیاز به هرس داشته و این عمل باعث می شود که از چوبی شدن  پایه بوته رز جلوگیری کند.هرس رز باعث رشد شاهخه های جدید شده و به کیفیت گل ها افزوده خواهد شد.ساقه های درختچه هایی نظیر بید سرخ،زغال اخته،تمشک جنگل،آقطی طلایی و بید در اوایل بهار به هرس شدید نیاز دارند.در ابتدای فصل بهار در صورت رشد خزه،در سطح چمن کی توان با سموم شیمیایی آنها را از بین برد.در این زمان اگر اندازه چمن ها قابل توجه باشد.می توان آن را به  صورت سبک با دستگاه چمن زن کوتاه کرد،بطوریکه باعث آسیب و قسمت ریشه گیاه نشود.

گشت مجدد یا جایگزین چمن جدید و خارج نمودن چمن های فرسوده از دیگر راهکارهای افزایش کیفیت چمن به حساب می آید.با مناسب شدن هوا در اوایل بهار باید تجهیزات و وسایل مورد نیاز در آبنماها و فواره ها جهت استقرار در مکان مورد نظر بکار گرفته شود.

از چک لیست اوایل بهار می توان به شرح زیر اشاره کرد:

1)خارج کردن گیاهان متراکم و انبوه از خاک و کاشت آنها در جاهای درنظر گرفته شده در طی 4-3 سال

2)سربرداری گل های از بین رفته از گل های پیازی اوایل بهار نظیر گل های نرگس ولاله

3)سربرداری گل های مرده گیاهان با گلدهی زمستانه و بهاره

4)مراقبت از گیاهجه ها و شاخسار های جدید گیاهان چند ساله از حلزون

اواسط بهار:

در اواسط بهار با رشد و نمو گل و گیاهان،فضای سبز از طراوت و شادابی خاصی برخوردار می شود.پیاز گلایول از اواسط تا اواخر بهار مورد کشت قرار گرفته تا میزان گلدهی آنها افزایش یابد.ساقه های غده ای کوکب در مناطق معتدل کشت شده و در حالیکه در مناطق با آب و هوای سردسیر زمان کشت چند هفته به تعویق می افتد.کوکب های تکثیر شده نیز از طریق قلمه زدن پس از مرتفع شدن سرما و یخبندان در فضای آزاد کشت می شود.کوددهی گیاهان بهاری گل دهنده در فصل زمستان و بهار بصورت مایع و از طریق آبیاری تحت فشار انجام می گیرد.تقسیم بوته گونه های پر پشت که از رشد زیادی برخوردار هستند،از دیگر کارهای قابل انجام در این فصل به حساب می آید.تامین قیم برای برخی از گیاهانی که نرم بوده و در اثر عوامل طبیعی نظیر باد احتمال خم و شکسته شدن آنها وجود داردو همچنین حذف گل ها و غنچه های خشک به جا مانده از فصل زمستان بوسیله قیچی باغبانی و فرم دهی به آنها در این فصل انجام می گیرد.در یاس زرد با اتمام زمان گلدهی شاخه های گل دهنده هرس شود.یاس های زرد که به عنوان پرچین پرورش می یابند،باید بوسیله ماشین های هرس پرچین بریده و فرم دهی شوند.برخی از درختچه ها در این زمان نیاز به هرس شدیدی دارند تا رشد آنها تحریک شده و فرم مناسبی پیدا کند.جمه آوری برگسارهای مرده گیاهان آبزی و حاشیه ای از آب باعث افزایش جذابیت برکه گیاهان آبزی می شود.

چک لیست اواسط بهار به شرح زیر است:

1)انتقال گیاهان گلخانه ای حساس به سرما به فضای باز

2)بیل زنی زمین جهت از بین بردن علف های هرز

3)کوددهی در پای درختچه های در زمان گلدهی

4)توزیع کمپوست در اطراف درختچه ها و میوه های بوته ای

اواخر بهار:

قلمه گیری،کشت سبزی در فضای آزاد،سربرداری،کشت انواع گیاهان،مبارزه با علف های هرز و برانگیختن رشد گیاهان از حمله کارهای مهم در قبل از به اتمام رسیدن فصل بهار می باشد.در این فصل باید نسبت به گیاهانی که نیاز به قیم دارند،اقدام شوند گه استفاده از کود های آلی و شیمیایی باعث افزایش رشد کیفی و کمی گیاه خواهد شد.پخش کود کمپوست پوسیده در اطراف گیاهان چند ساله و از بین بردن آفاتی نظیر حلزون ،از دیگر کارهای قابل انجام در اواخر بهار می باشد.بیرون آوردن و تقسیم بوته گل و گیاهان نظیر پامچال،مریم و استفاده از قیم ها در صورت نیاز از مراحل کاری دیگر در این زمان به حساب می آید.قبل از اتمام فصل بهار باید قیم گذاری و داربست زنی گیاهان بالارونده به اتمام رسیده باشد.همجنین کوددهی رزها از طریق آبیاری یا محلول پاشی باعث افزایش رشد گیاه خواهد شد.

کشت خزانه گل های پرپشت تابستانه در اواخر بهار آخرین مهلت بوده و لذا جهت دست یافتن به گلدان های پر گل باید عملیات خزانه داری به خوبی انجام گیرد.کاهش ارتفاع چمن در زمان چمن زنی باعث افزایش کیفیت رشد گیاه خواهد شد که به تدریج این ارتفاع کاهش یافته و به 25/1 سانتی متر تقلیل می یابد.با توجه به نیاز چمن به کود ازته باید از این کود به صورت محلول پاشی استفاده نمود.در صورت آلوده شدن چمن به خزه از سموم خزه کش استفاده می شود.بازکشت قسمت هایی که رشد چمن در آن قسمت از رشد خوبی برخوردار نیستند،مراقبت از برکه های نیلوفر آبی جلبک سبز از دیگر کارهای قابل انجام در این زمان از سال به خساب می آید.

چک لیست اواخر بهار به شرح زیر است:

1)سربرداری گل های پژمرده کاملیا،آزالیا و …

2)استفاده از قیم در گیاهان چا بلند

3)بیا زدن در روزهای گرم جهت جلوگیری از رشد علف های هرز

4)جلوگیری از ساخت آشیانه توسط پرندگان در پرچین ها و درختچه ها

5)پیشگیری و کنترل شته سبز در درختان

6)بازسازی چمن های تخریب شده

7)آبیاری با کود مایع

8)هرس پیرایشی و مرتب کردن پرچین ها جهت حفظ شکل دلخواه

 

بستن
مقایسه