عوامل مهم خارجی در جوانه زنی بذر:

 

کشت و کار نباتات در تمامی نقاط دنیا و در آب و هوای مختلف امکانپذیر است.رطوبت یا آب مهمترین عامل در زندگی گیاه می باشد.هر چه محیط از رطوبت کمتری برخوردار باشد توازن بین جذب آب از زمین که توسط ریشه های موئین انجام می شود و تبخیر از راه برگ ها ب هم می خورد و در نتیجه رشد گیاه دچار مشکل شده و دچار پژمردگی خواهد شد.رطویت مناسب در عمل کربن گیری  دخالت دارد.چرا که   co2   جذب شده با آب ترکیب شده و تولید مواد گلوسیدی می کند.

کیفیت آب در جوانه زنی بذر ها بطور مستقیم تاثیر دارد.بطوریکه با افزایش هدایت الکتریکی آب تنژگی دانهال ها،آسیب خواهند دید.وزن گیاهان تا 45 برابر وزن خود می توانند آب جذب کنند.پوست بذر گیاهان در محاورت آب تراوا شده و قدرت نفوذ پذیری دیواره آنها  نسبت به گازها و رطوبت زیاد شده و در این حالت تنفس در بذر شدت می یابد.دمای پایین از عوامل مهم در کاهش جوانی زنی بذرها بوده بطوریکه بیشتر گونه ها در دمای بین 24-21 درجه سانتی گراد قادر به جوانه زنی هستند.دمای بهینه جهت تندش بذر در حد مطلوب در گونه های مختلف متغییر می باشد.گیاهان گرمسیری جهت جوانه زنی نسبت به گیاهان سرد سیری دمای بیشتری نیاز دارند.نور در جوانه زنی بذر در بسیاری از گیاهان نقش مستقیم دارد.در صورت کشت بذر گیاهان در تاریکی تندش و جوانه زنی آنها نزیک به صفر خواهد بود.در حالیکه بذر های جند گونه مختلف گیاهی نظیر کوکب و گل جعفری جهت جوانه زنی نیاز به تاریکی داشته و باید این مرحله در اتاق تاریک انجام شود.تامین نور بعد از مرحله تندش نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.نور خیلی کم باعث بلند و دوکی شدن دانهال هل خواهد شد.در مناطق سرد با نور کم دانهال ها را می توان تا اوایل بهار در معرض آفتاب قرار داده و از فروردین ماه به بعد روی آن سایه داد

.فتوپریودیسم:

فوتوپریودیسم بعارت است از عکس العمل گیاه در برار طول روز است فتوپریودیسم یا نور گیاهی پاسخ گیاهان به طول شب،بسیاری از واکنش های گیاهی مانند گل آغازی و نمو ،خشکی گیاه،تنژگی بذر،تشکیل اندام ذخیره ای و عادت رشد گیاه را تنظیم می کند.بسیاری از گونه های گیاهی در شرایط گسترده ای از طول روز گل می دهند در حالیکه در شرایط روز کوتاه یا روز بلند گلدهی خیلی سریعتری دارند.این نوع گیاهان را روز کوتاه یا روز بلند کمی اختیاری گروه بندی می کنند.

گیاهان بر اساس عکس العمل گلدهی به فتوپریود به دسته های زیر تقسیم می شوند:

1)گیاهان روز کوتاه

گونه هایی که در آنها طول شب بیشتر از یک طول بحرانی است گونه های مربوط به عرض جغرافیایی پایین و یا گونه هایی که در اواخر تابستان گل می دهند از این دسته هستند.قهوه،پنبه،برنج و داوودی جزء گیاهان روز کوتاه هستند.

2)گیاهان روز بلند

گونه هایی که در آنها طول شب باید کمتر از یک طول بحرانی باشد.گونه های مربوط به عرض جغرافیایی بالا نظیر باریک برگ های مناطق معتدل از این گونه هستند.

3)گیاهان روز خنثی

گل انگیزی در این گیاهان تحت تاثیر طول شب قرار نمی گیرد

4)گیاهان حد واسطه

گونه هایی هستند که به طول شب 14-12 ساعت نیاز دارند

5)گیاهان دو فتوپریودی

گیاهانی هستند که گل انگیزی آنها در شب های بلند یا کوتاه با شب های متوسط اتفاق می افتد

برچسب ها :  خرید اینترنتی گل , سفارش گل گل فروشی در تهران خرید گل آنلاین , ارسال گل 

  • مدیر
  • 1394-04-02
  • دسته‌بندی نشده
  • 219 بازدید
بستن
مقایسه