بنفشه آفریقایی

نکات طلایی در خصوص نگهداری از بنفشه آفریقایی

 

این گیاه بصورت وحشی در تمام نقاط دنیا رشد نموده و در کشورمان نیز در کوهپایه های البرز و شمال ایران و در جنگل های گرگان می روید.بنفشه گیاهی دو ساله و دارای برگ های بضی و به رنگ سبز سیر با گل های متنوع می باشد.گل ها دارای 5 گلبرگ غیر متساوی بوده و ارتفاع گیاه از 20-15 سانتیمتر متغیر است این گیاه در برابر سرما مقاوم بوده و گونه های زودرس آن در پاییز به گل می شیند و سپس در اوایل بهار مجددا شروع به گل دادن می نماید.گلدهی بنفشه آفریقایی در خرداد ماه متوفق می شود.گل های بنفشه در کشورمان ا زطرفداران زیادی برخوردار هستند.از عروفترین و طرفدار ترین گل زینتی باغچه گونه است که به پانسی باغچه معروف است از دیگر گونه های هم آن می توان به تریولر است که در بسیاری از ناطق اروپا و انگلیس مناطق آسیا و ایران مورد کشت قرار می گیرد.

بنفشه آفریقایی

برگ های تخم مرغی تا نیزه ای با نوک های کوچک و گرد و گل های رنگارنگ از مشخصه های این گیاه می باشد.در صورت ملایم شدن هوا در فصل زمستان گلدهی آن ادامه می یابد.واریته های زمستانی در اواخر پاییز گلدهی ی کنند.با عدم ایجاد یخبندان و سرما در فصل زمستان گلدهی بنفشه ادامه می یابد.بنفشه زینتی در شهریور ،مهر ماه یا فروردین و اردیبهشت کشت می شود.بنفشه از طریق خود گشنی و حصول نژاد های خواص و سپس دورگ گیری و تهیه بذر F1 تکثیر می یابد

گونه بنفشه V.tricoor دارای نژاد های زیادی است.ازدیاد و تکثیر بنفشه از طریق بذر انجا می شود.کشت بذر ها در اوایل تیر ماه در خزانه انجام می گیرد.خاک مرطوب و مکان سایه برای این گیاه مناسب می باشد تمامی گلبرگ های نژاد گل درشت پارسی دارای لکه های بزرگ و خیلی تند می باشند.

نژاد گل درشت پارسی بنام های تجارتی Bronze sholes.searlet است

این دو نژاد دارای واریته های زیادی است که معروفترین آنها به شرح زیر است:

رنگ بنفش و سفید

رنگ قرمز و مسی

 

 

بستن
مقایسه