گل گلایول

معرفی گل گلایول:گل گلایول

بطور کلی گونه های گلایول بومی افریقا و تعداد محدودی از آن بومی نواحی مدیترانه ای و اروپا می باشد.گلایول گیاهی علفی است که از جوانه های جانبی و فرعی در روی پداژه حاصل می شود.تعداد برگ ها 12-1 عدد متغیر است.جنس گلایول دارای 300 گونه از گیاهان گلدار پیازدار نسبتا مقاوم می باشد.گونه های اولیه بتدریج جای خود را به هیبریدهایی داده اند که در حال حاضر کشت می شوند.گل ها با رنگها متنوع ظاهر می شوند و دارای رنگ های متفاوتی می باشند.گل ها از جذابیت بالایی برخوردار بوده و در عین حال دوام خوبی دارند از گونه های اصلی و اولیه آن می توان به  Gladiolus   byzantinus اشاره نمودکه بومی آسیا و آسیای صغیر است.ارتفاع آن به 60-50 سانتیمتر می رسد.

فاصله کاشت آن 15-12 سانتیمتر در نظر گرفته می شود.مقاومت این گونه بسیار بالا می باشد،در کشورمان کشت این گیاه رواج بیشتری دارد.گلدهی گیاه از اوایل خرداد تا اواخر پاییزبطول می انجامد.

در ایران بدلیل تنوع آب و هوایی تولید آن در طول سال امکان پذیر است گلدهی گلایول به عوامل مهم زیر بستگی دارد:

1)رقم مورد نظر که زودرس و دیررس می باشد

2)اندازه پداژه که هر چقدر بزرگتر باشد زمان گلدهی تسریع می شود

3)شرایط انبار داری پداژه

4)عمق کاشت

5)تاریخ کاشت

6)شرایط فصلی

رشد این گیاه در دمای 25-18 درجه سانتیگراد بسیار بالا بوده و رشد آن در دمای 8-7 درجه سانتیگراد و بالاتر از آن متوقف میشود.

فاصله کاشت گلایول به زمان کاشت،رقم،کیفیت و اندازه پداژه دارد.فاصله کاشت 30*20 سانتیمتر و عمق کاشت بسته به پداژه های مختلف 15-7 سانتیمتر متغیذ است.رشد این گیاه در دمای 25-18 درجه سانتیگراد زیاد بوده کمبود نور باعث عقیم شدن گیاه خواهد شد.روزهای کوتاه،نور کم و دمای پایین باعث کاهش تعداد جوانه های گل خواهد شد.تکثیر و ازدیاد گیاه از طریق پداژه امکان پذیر است.زمان کشت از فروردین تا خرداد ماه می باشد.

عوامل موثر در تولید پداژه به شرح زیر است:

1)رقم مورد نظر

2)سال رشد

3)تراکم کاشت

4)مواد مادری

5)برداشت گل

6)تاریخ برداشت پداژه

7)عمق کاشت

8)بافت خاک

8)طول روز

زمان برداشت گل در گلایول با باز شدن اولین گلچه های پایین شروع می شود و گل هل بعد از برداشت داخل محلول نگهدارنده قرار می گیرند

 

 

بستن
مقایسه