گیاه دیفن باخیا

نگهداری گل دیفن باخیا

گل دیفن باخیا

آیا گیاه دیفن باخیا سمی است؟ شاید شما هم در مورد سمی بودن بعض از گیاهان آپارتمان شنیده باشید و بهتر است برای احتیاط آنها را خوب بشناسید . گیاه دیفن باخیا یکی از معمول ترین گیاهان در فضای خانه است. در این مطلب همه نکات لازم را بشناسید. آیا گیاه دیفن باخیا سمی است؟ شاید شما هم در مورد سمی بودن بعض از گیاهان آیارتمانی شنیده باشید و بهتر است برای احتیاط آنها را خوب بشناسید. گیاه دیفن باخیا یکی از معمولترین گیاهان در فضای خانه است. در این مطلب همه نکات لازم را بشناسد:

نام گل دیفن باخیا از نام فرد به نام جوزف دیفن باخیا سر باغبان گیاهشناس وین برداشت شده است. دفین باخیا از گیاهان زینتی همیشه سبز و چند ساله است. دیفن باخیا مقاوم بوده و به دلیل نگهداری ساده، به عنوان گیاه آپارتمانی در خانه دیده می شود. ارتفاع گیاه دیفن باخیا به حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتمتر می رسد. گل دیفن باخیا دارای برگ های بزرگ، بیضی شکل، نوک تیز، سبز رنگ با نقوش زیبای سفید، کرم و زرد در قسمت میانی برگ است که از دو سمت برگ دیده می شود. طول برگ تا ۵۰ و عرض آن

تا ۲۵ سانتیمتر هم می رسد. ساقه های این گیاه بدون انشعاب بوده و برگ های انتهایی در حال رشد هستند. برگ های پایینی ریزتر هسند. گل دیفن باخیا با بالا رفتن ظاهر می شود و مانند گل گیاه اسپای فیلوم بوده که ارزش زینتی ندارد.

آیا گياه دیفن باخیا سمی اس؟

نام فارسی آن یعنی سم برگ به سمی بودن برگ های دیفن باخیا اشاره دارد. شیره گیاهی سمی دیفن باخیا باعث می شود اعضای بدن تحریک شود و برای کودکان و حیوانات خانگی مضر است.
دفن باخیا را از دسترس او خارج کنید و خودتان هم در زمان بیماری، آبیاری و تکثیر با احیاط رفتار کنید.

 

شرایط نگهداری دیفن باخیا

• نور:

نور مورد نیاز برای دیفن باخیا متوسط و غیر مستقیم باشد. در نور کم گیاه بلند شده و حال علفی پیدا می کند. در واریته های برگ تیره، مقاوم به سایه بیشر اس.

• دما:

دیفن در دمای بین ۱۵-۲۵ درجه رشد خوبی دارد در صورت گرمتر شدن هوا عمل غبار پاشی را انجام دهید و خاک گلدان را نگاه کنید ا به دلیل افزایش دمای محیط اگر خاک خشک شده است عمل آبیاری را انجام دهید. افزایش دمای محیط باعث لوله شدن برگهای گیاه می شود و هوای خیلی گرم و خشک موجب
خشکی برگها و ریزش آنان می شود البته گاهی لوله شدن برگ های مسن و ریزش آنان طبیعی اس زیرا گیاه در حال رشد است و این کار برای برگهای جدید فضای کافی ایجاد می کنند اگر دمای هوا به زیر ۱۰ درجه بیاید برگهای موجود در قسمت پایین گیاه کم رنگ شده و خواهد ریخت بعد از مدتی نیز گیاه از بین خواهد رفت دیفن باخیا را در جلوی پنکه یا کولر قرار ندهید.

• خاک:

خاک مرطوب قلیایی تا کمی اسیدی، مخلوطی از سه قسمت خاک جنگلی و یک قسمت خاک معمولی یا خاک باغچه یا یک قسمت خاک رس، یک قسمت کود حیوانی و در قسمت برگ برای ایم گیا آپارتمانی ایده آل است.

• تغذيه:

برای تغذیه و تقویتی گل دیفن باخیا، کود را به صورت مایع و به اندازه ۳۰ گرم در لیتر در هفته یکبار از فروردین تا آبان استفاد کنید.

إ

آبیاری دیفن باخیا را با آب بدون املاح، دیفن آبیاری منظم میخواهد فصول رشد و مخصوصا تابستان سطح خاک تا عمق چهار سانتی خشک شد اقدام به آبیاری کنید برای فصول سرد پاییز و زمستان اجازه دهید خاک گلدان بین دو آبیاری خشک شود. آبیاری بیش از انداز گیاه موجب زرد شدن برگای موجود در قسمت پایین گیاه و ایجاد نواحی قهوای رنگ بر روی پهنه برگ می شود. دیفن باخیا رطوبت محیط را به خصوص زمانی که دمای هوا بالا است میپسندد بنابراین در روزای گرم گیاه را غبار پاشی کنید اما این عمل را در زیر نور آفتاب انجام ندهید زیرا بر روی برگ ها لکه های سوخته ایجاد می شود. برگ های گل دیفن باخیا بعد از آبیاری ترد و شکنند می شوند بنابراین اگر قصد جابجایی گیاه را دارید چند روزی آبیاری آن را به تأخیر اندازید تا بر اثر برخورد دیگر اشیاه به گیاه برگها صدم نبیند.

یکی از دلایل ریزش و زرد شدن برگ دیفن باخیا از آبیاری زیاد و عدم وجود سوراخ در کف گلدان می باشد.

نکاتی برای نگهداری از دیفن باخیا •

تعویض گلدان در فصل بهار هر سال و قبل از آغاز روش انجام شود.

• برای تمیز کردن برگ میتواند اسفنج مرطوب را دو تا ۳ هفته یکبار روی برگ ها بکشید.

از هیچ ماده شوینده ای استفاده نکنید که موجب بسته شدن روزنه ها برگ م شود.

به دلیل سمی بودن گیاه از دستکش استفاده کند.

برای حفظ رطوبت هوا غبار پاشی و اسپری برگ را خصوصا در دما بالا فراموش نکند. در تابستان هر روز اسپر برگ پشنهاد م شود.

بستن
مقایسه