هرس گل رز

هرس کردن رز پس از گرفتن بوته در خاک

 

هرس به همان نحو که در عنوان قبلی ذکر شد برای بوته ها پس از کاشت نیز صادق است. در هر بهار همین روش را میتوان در مورد گل هیبرید چای و هیبرید دائمی بکار برد. این روش ظاهرأ خیلی ظالمانه بنظر می آید ولی نتیجه آن، گل بیشتر روی شاخه های قوی تر خواهد بود. برای دشته ای که به گل زیاد نیاز دارند فقط شاخه های خشک و یا ضعیف حذف می شود. کود پاشی بعدی باعث افزایش اندازه گل می شود. تنها هرس که برای رزهای بابونه انبوه در بهار مورد نیاز است در واقع، حذف شاخه های فرعی شاخه های پیرتر است. بالا رونده ها را باید بعد از گل هرس کرد و این کار معمولا در تیر و مرداد انجام میشود. این گل ها از نظر طرز گل دادن با اغلب انواع دیگر رز متفاوت است. در نتیجه قطع کردن شاخه های ۱ ساله باعث می شود که در فصل بعد بازگل کند. بطور کلی تمام شاخه های دوسال می بایستی قطع شود و نوک شاخه های ۱ ساله در ارتفاع ۱۵ سانتی متری قطع شود. تا از نمو بیشتر آنها جلوگیری کرده و قبل از زمستان موجب رسیده شدن آنها گردد. ارقام با گل درشت نظیر دکتروان فليت Dr . Van Fleet و سیلورمون Silvermoon با چنین هرسی خوب عمل نمی کنند. تنها بعداز هر سه تا چهار سال شاخه های مسن را موقعی که برای داربست خود خیلی بوته بزرگ شده است قطع کنید و در سایر مواقع تنها شاخه های خشک را حذف کنید.

کود پاشی

اگر مقدار مواد آلی خاک کم است کود دامی پوسیده، پیت، مخلوط این یا کود برگی را میتوان در بهار به خاک افزود. پیت از کود دامی بهتر است فقط باکتری های لازم را ندارد. وقتی پیت را با مخلوط با مقدار کمی کود دامی بخاک بیفزاید در اینصورت این نقص نیز رفع می شود و پیت را از کود دامی مفیدتر می سازد. پیت دارای بذر علف هرز نبوده و دارای ظرفیت نگهداری آب زیادی بوده و نسبتا از ازت غنی است. به محض آنکه در بهار رشد رز شروع شد باید بدان سوپر فسفات داد. مقدار سوپر فسفات لازم ۲ کیلو گرم برای هر ۱۰ متر مربع است. اگر کود نرمه استخوان مصرف می شود آن را در پائیز استعمال کنید. دو تا سه هفته بعد از آن کلرور پتاسیم یا سولفات پتاسیم به نسبت ۱ کیلوگرم در ۱۰ متر مربع یا بصورت محلول ۳۰ گرم در ۸ لیتر آب مصرف کنید. این مقدار کود محلول برای ۰ / ۲ متر مربع کافی است. بجای پتاسیم میتوان از خاکستر به نسبت تا ۱۰۰ گرم برای هر بوته مصرف کرد. یک هفته بعد کود ازته را بصورت مایع می توان به خاک افزود و هر هفته این تکرار را کرد. اوره، سولفات آمونیوم، نیترات آمونیوم یا نیترات پتاسیم در این مورد سودمند است. این کودها را میتوان به نوبت زیر خاک داد. اوره ۳۰ گرم در ۲۸ لیتر آب و یا ۳۵۰ گرم در ۱۰ متر مربع برای سه کود دیگر ۳۰ گرم در ۴ لیتر آب یا ۷۰۰ گرم در ۱۰ متر مربع. برای اینکه جداگانه مجبور به استعمال کود نباشید از مخلوط کردها استفاده کرده و دو تا سه بار در خلال فصل رویش، آن را استعمال کنید. بهترین نسبت ۱۰-۶-۴ و ۶-۸-۶ یا ۴ – ۱۲ – ۴ به نسبت ۱٫۵ کیلوگرم برای هر ۱۰ متر مربع است. کود غلیظ تر ۱۵-۳۰-۱۵ را میتوان بصورت محلول و به همان نسبت که برای اوره گفت استعمال کرد. اگر بصورت خشک به کار می بریم.

۵ کیلوگرم برای هر ۱۰ متر مربع منظور دارید. کود دامی را بصورت جامد یا بصورت مایع میتوان به کار برد موقعی که بصورت جامد به کار می رود پوشش ۵ سانتی متری آن کفایت می کند. کود مایع را میتوان با خیساندن حدود ۳۰ ليتر کود دامی در یک بشکه آب بمدت ۲۴ ساعت تهیه کرد. استعمال کود محلول اوره از کود محلول دامی بهتر است زیرا تهیه آن عاری از کثافت کاری است. کود دامی گوسفندی و کود پوسیده گاوی اگر گران نباشد میتوان استعمال کرد و یک پوشش ۵ سانتی متری از آن به خاک رز دارد. احتياطات زیر در مورد کود دادن ضروری است. کود را باید وقتی برگیاه داد که رشدان سریع باشد، هرچه مقدار کود کم و دفعات آن زیادتر باشد بهتر است تا اینکه یکبار كود خیلی زیادی بدهند و تمام کودهای شیمیایی را باید با آب دادن به خاک نفوذ داد. خاک قبل از آنکه کود بدهند باید مرطوب باشد برای جلوگیری از رشد دیروقت و نارس ماندن بوته بعد از مرداد ماه نباید به هیچوجه کود داد. وقتی بوته رزی را تازه می کارند نباید بدان کود داد مگر وقتی که خوب در جاهای جدید خود بگیرد.

مواظبت های تابستانه برای رز

موفقیت در داشتن گل رز قشنگ بسته به مواظبتی است که از آن می شد در خلال تابستان بسیاری از نکات ظریف شایسته توجه است

حذف غنچه گل

بسیاری از ارقام رز در یک شاخه تولید چندین گل می کند. بهترین غنچه گل غنچه گل مرکزی است و باید آن را برای گل دادن انتخاب کرد. در مورد گل هیبرید دائمی و هیبرید چای غنچه های گل جانبی را می بایستی حذف کرد و این کار را باید مرتب انجام داد. رزهای مخصوص محوطه سازی ویلینانتاس Polyanthas به حذف غنچه نیازی ندارند.

حذف پا جوش از بوته های پیوندی

این مواظبت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هر شاخه قوی و پر رشدی که از زیر خاک سر بر می آورد باید مورد تردید باشد. راههای متعددی برای شناخت رشد نااهل موجود است. مطمئن ترین روش دور کردن خاک اطراف قاعده شاخه است و پیدا کردن منشاء شاخه اگر این شاخه زیر محل پیوند است کاملا میشود مطمئن بود که شاخه نااهل است. باید آن را نزدیک به ساقه اصلی قطع کرد و حتی قسمت کوچکی در پوست ساقه اصلی را نیز می شود قطع کرد. این کار باعث می شود که سایر جوانه ها نیز فعال نشود. برگ این شاخه های ناهل معمولا دارای ۷ تا ۹ برگچه است در حالیکه معمولا شاخه های پیوندی، بین ۳ تا ۵ برگچه دارد. با جوش دارای برگ های روشن تر و خار بیشتری است. تنها راه برای مصون داشتن بوته از ضعیف شدن وحتی خشکیدن حذف این پاجوش ها است.

توصیه برای آبیاری رز

در خلال روزهای داغ و خشک باید رز را حتما خوب آبیاری کرد. پاشیدن آن روی برگ توصیه نمی شود چون باعث سوخته شدن گیاه و همچنین سطحی شدن ریشه ها می شود. بهتر است آبیاری را در صبح زودیا بعد از ظهر انجام داد تا اینکه شب هنگام برگ ها مرطوب نباشد. پوسیدگی قارچی از طریق آب براحتی توسعه می یابد و اگر برگ خیس بوده و شب سردباشد باعث پراکنده شدن مرض شده و برای حفاظت گیاه حتمأ استعمال قارچ کش (زینب، کاراتان، مانب) ضروری می شود. خیساندن برگ ممکن است موجب انواع دیگر بیماریها نیز بشود.

پوشش خاک و همچنین شخم آن

اگر خاک دارای پوششی از خاک برگ، کود دامی، پیت باشد دیگر به شخم زدن نیازی ندارد. پیت برهمه ترجیح دارد. علاوه بر خصوصیاتی که قبلا ذکر شد رنگ قهوه ای پیت زمینه خوبی برای رنگ سبز رز است. پوشش ۵ سانتی متری آن روی سطح خاک لازم است. برای حفاظت رطوبت اگر از پوشش خاک استفاده نمی شود باید خاک را مرتب بهم زد و شخم نمود.

چیدن گل

برای خرید گل در واریته هیبرید چای و احتمالا داشتن محصول دوم برای گل هیبرید دائمی حداقل ۵ سانتی متر تحتانی شاخه گل که قابلیت گل دادن مجدد را دارد باید موقع چیدن گل باقی بماند. این کار حداقل دو جوانه رابرای رشد بعدی و گل دادن باقی می گذارد. چهار هفته طول می کشد تا از این جوانه ها گل جدیدی بدست آید. چیدن بدین شیوه باعث می شود که روی شاخه های طویل گل بارآید و تولید بوته پر شاخه ای کند و کیفیت گل ها نیز عالی باشد. پس از گل چینی ساقه گل باید درآب عمیق فرو رود و چند ساعت باقی بماند و تنها پس از این کار هرگونه ترتیبی برای تزئین آن در گلدان بدهند. این کار به کیفیت دوام گل رز کمک میکند.

بستن
مقایسه