گل آگاو

معرفی گل آگاو

نام علمی: agave americana

نام فارسی:آگاو-خنجری

خاک مناسب:مخلوط خاک باغچه،ماسه و تورب

زمان گلدهی:گل ها جنبه زینتی ندارند

آبیاری:خاک خشک

روش تکثیر:

این گیاه با کشت بذر و تقسیم پاجوش تکثیر می یابد.بذر را می توان اواسط بهار در زمین اصلی کاشت اما عموما از پاجوش برای ازدیاد آن استفاده می شود.پاجوش های که ارتفاعشان 10 سانتیمتر متر می باشد را جدا و در گلدان دیگر بکارید

نکات پرورشی:

برگ ها بخش زینتی گیاه را تشکیل میدهند،هر دو هفته یکبار نیاز به تغذیه با کود کامل دارد،در آب و هوای خشک رشد خوبی دارد،رشد کندی دارد در زمستان باید به داخل منزل منتقل گردد پس از 10 سال به گل می رود و ارتفاع گل آن به حدود 3 متر می رسد

بستن
مقایسه