گیاه فیلودندرون ها

آشنایی با انواع و منشاء فیلودندرون ها

اصل و منشاء

موطن اصلی شیپوریها بسیار متنوع است:

اصل و منشاء دیفن باخیا،آمریکای جنوبی(برزیل،کاستریکا،پرو و مکزیک)می باشد

اصل و منشاء گلدان شیپوری یا زنبق کالا،آفریقای جنوبی است.

اصل و منشاء گلدان پتوس،جنوب شرقی آفریقا می باشد

اصل و منشاء اسپاتی فیلوم،کشور کلمبیا می باشد

اصل و منشاء فیلودندرون،کشور کلمبیا،برزیل و مکزیک می باشد

اصل و منشاء مونسترا،مکزیک و آمریکای مرکزی است

خواص بتانیکی

گل و گیاهان خانواده آراسه شامل براکته بزرگ سفید رنگی است که خوشه مجموعا باریک و نازک گل را در بر گرفته است.براکته در گیاهان متفاوت  به رنگهای مختلف دیده می شود.شیپوریها از گروه تک لپه ای گلداری هستند و از خانواده آراسه می باشند.اغلب این گیاهان دارای برگهای بزرگ با دمبرگهای قوی و طویل هستند و پهنک آنها تیرکمانی با رگبرگهای پنجه ای یا سوراخدار و بدون سوراخ می باشد،دارای ساقه راست و یا بالارونده اند.

انواع شیپوری:

شیپوری ها گیاهان گلار زیبای درون خانه ای می باشند که به 10 جنس تقسیم می شوند،در این مبحث به تعدادی از مهم ترین آنها اشاره می شود.

گیاه کالا شیپوری

گیاه فیلوندرون،گیاه دوستی،گیاه عشق

گیاه مونسترا برگ انجیری،گیاه شگفت انگیز

گیاه پتوس،پیچک شیطان

گیاه کالادیوم،گیاه بال فرشته

گیاه آلوکسیا،گیاه گوش فیلی

گیاه دیفن باخیا،گیاه گنگ

گیاه اسپاتی فیلوم،گیاه قاشقی،گیاه صلح

 گلدان آنتوریوم،گیاه مرغ آتشی

آگلونما،گیاه همیشه سبز چینی

فیلوندرون،گیاه عشق،گیاه دوستی که مهمترین آنها شانزده گونه است:

فیلودندرون ابلق،فیلودندرون رگ قلبی،فیلودندرون فلوریدایی،فیلودندرون سیاه،فیلودندرون قرمز،فیلودندرون برزیلی،فیلودندرون مخملی

شناسایی اصول داشت و تکثیر انواع فیلودندرون ها:

مشخصات ظاهری فیلودندرون:

گل های آپارتمانی فیلودندرون دارای برگهای پهن بزرگ با بریدگی و بدون بریدگی می باشد،رنگ برگ فیلودندرون سبز تیره،قرمز،قرمز تیره و برخی ابلق استو بعضی گونه ها حالت رونده دارند،ساقه های انها دارای ریشه های هوایی می باشد.

آشنایی با شرایط رویشی و داشت فیلودندرون:

نور:مقدار مورد نیاز این گیاهان کم تا متوسط است

حرارت:مقدار حرارت لازم بین  15 تا 27 درجه سانتی گراد است و این گیاهان می توانند دمای تا 7 درجه را بدون آسیب تحمل نمایند

آبیاری:سعی کنید بین دو آبیاری سطح خاک گلدان خوب خشک شود

رطوبت:رطوبت مورد نیاز این گیاه متوسط یعنی 25 در صد تا بیشتر است

کوددهی:در فصل رشد و فعالیت بهار و زمستان گیاه را هر دو ماه یکبار با کوددهی مناسب تغذیه کنید.

تکثیر:از طریقه قلمه ی نوک ساقه-به وسیله جوانه برگ(برگ همراه با قسمتی از ساقه)-خوابانیدن

آفات و امراض:در صورتمشاهده پوشش سفید پنبه ای شکل در محل اتصال دمبرگ با ساقه آن را با سموم حشره کش طبق دستور سمپاشی کنید.

مونسترا:

برگ انجیری-فیلودندرون سوراخ دار،گیاه شگفت انگیز که این گیاه شامل 3 گونه فرعی زیر است:

مونسترا فرد ریکا برگ انجیری سوراخ دار

-مونسترا دلی سیوسا برگ انجیری سوراخ دار

مونسترا ابلق برگ انجیری ابلق

مشخصات ظاهری مونسترا:

این گیاهان دارای برگهای بزرگ سوراخ دار یا شکاف دار پنجه ای و قلبی شکل هستند و رنگ سفید و سبز یا ابلق و براق دارند.دارای ریشه های هوایی کوتاه و بلند می باشند

فکر کنید چه تفاوتی بین برگهای گیاهان فیلودندرون و مونسترا دارد؟

آشنایی با شرایط رویشی و داشت مونسترا:

نور:به نور متوسط(نزدیک پنجره شرقی)تا نور زیاد نیاز دارد

حرارت:قابل پرورش و نگهداری در حرارت بین 18 تا 29 درجه سانتی گراد است

آبیاری:در بین دو آبیتری سیع کنید سطخ خاک گلدان خوب خشک شود

رطوبت:نیاز به رطوبت متوسط یعنی 25 درصد بیشتر دارد.

کوددهی:در فصل رشد هر یک تا دو ماه با کوددهی مناسب تغذیه نمایید

تکثیر:از راه قلمه نوک ساقه و خوابانیدن

آفات و امراض:وجود لکه های زرد و سفید در روی برگها نشانه ی وجود کنه در پشت آنهاست با سموم کنه کش طبق دستور سمپاشی کنی

:

بستن
مقایسه