گیاه مرجان

پرورش و نگهداری از گیاه مرجان

نیارها:

نور:این گیاه به نور زیاد احتیاج دارد و بهترین جا برای نگهداری در خانه پنجره جنوبی خانه میباشد.

آبیاری:این گل آپارتمانی سوخت و ساز زیادی دارد باید بین دو آبیاری حتما خاک خشک شده باشد و نباید هر 10 روز یکبار آبیاری شود تقریبا هر 3 روز در میان نیاز به آبیاری دارد و نگران نباشید اکه روزی یادتون رفت اب دهید چون گیاه مقاومی هست.

رطوبت: به خاطر نوع متابولیسم و تکامل خود به کمبود رطوبت مقاوم هستند ولی خب جای مرطوب برای آنها یک امتیاز محسوب میشود مثل شمال ایران که بسیار خوب رشد میکنند!!

افزایش:بستگی به گونه خرید گل با بذر،قلمه و تقسیم بوته افزایش می یابد.لازم به ذکر است که در استفاده از قلمه برای جلوگیری از ترشح شیره باید انتهای قلمه برش خورده را در  اب گرم یا خاک ذغال  فرو برد . پس از آن در محیط کشت قرار داد.

دما: نباید در جای خیلی گرم نگهداری شود و بهترین رنج دما ۱۶ الی ۲۴ درجه همان دما هوای معمولی داخل اتاق میباشد و در فصل خواب گیاهان باید دما پایین تر رود  تا بهتر استراحت کند تا برای گلدهی آماده شود

خاک : بهترین ترکیب ترکیب خاک کاکتوس یعنی ۳ قسمت ماشه ۲ قسمت خاک برگ و ۲ قسمت خاک باغچه است تا آب را از خود رد کند و خدای نکرده باعث پوسیدگی نشود

هرس:  باید در هنگام بلند شدن گیاه ساقه را از بالا چید و قلمه بزنید برگ های زرد و خشک شده را هم  بچینید و ساقه قبلی هم از کنار جوانه میزند و گیاه گرد خواهد شد

تغذیه:  هر ساله از فصل  بهار تا آخر فصل تابستان ماهی یکبار با کود کریستالون ترجیحا قرمز تغذیه کنید گیاه خود را.

گلدهی :اگر شرایط  برای گل مهیا باشد در طول سال گل میدهد ولی در نمیه دوم سال گلدهی بیشتر است

 

بستن
مقایسه