گیاهان آپارتمانی

آشنایی با چند گل آپارتمانی رایج

در این بخش با چند گل رایج آشنا می شویم که پرورش آنها در خیلی از محيطها آسان است:

پتوس (1) 

پتوس
گیاهی است برگ زینتی که برگهای قلبی شکل به رنگ سبز ساده یا ابلق با لکه های زردداشته، ریشه هوایی دارد. این گل در صورت تأمین عوامل محیطی، سرعت رشد مناسبی دارد وسریع الرشد است.
نیازها

نور: نیاز نوری متوسطی دارد؛ اما در سایه نیز مقاوم است. نوع ابلق آن به نور بیشتری احتیاجدارد.

دما: دمای کم تا ۷ درجه سانتی گراد را تحمل می کند.

رطوبت نسبی: نیاز زیادی به مه پاشی هوا ندارد و رطوبت نسبی هوا را تا ۲۵ درصد تحمل می کند.

آبیاری: نیاز آبی این گل زیاد نیست و آبیاری، پس از خشک شدن سطح خاک گلدان انجام میشود. تغذیه: با توجه به سرعت رشد، با کودهای شیمیایی محلول در آب، ماهی حداقل یک مرتبه به میزان ۲ تا ۳ گرم در لیتر تغذیه شود.
خاک: پتوس به خاک سبک با زهکش کامل نیاز دارد. مخلوط مساوی از ماسه، خزه، خاک برگ و کود پوسیده دامی برایش مناسب است. تکثیر: قلمه ساقه آن شامل یک تا دو برگ و ریشه هوایی در هر فصلی به راحتی در آب ریشه دار می شود. برای ریشه دارشدن قلمه ها، از ماسه هم می توان استفاده کرد. تعویض گلدان گلدان را باید هرساله در اواخر زمستان و اوایل بهار تعویض کنیم. مراقبت ویژه: مراقبت ویژهای نیاز ندارد.
عوارض و درمان:رنگ پریدگی برگ ها یا بروز سوختگی در آن، نشانه آفتاب مستقیم یا زیاد بودن شدت نور است. باید گلدان را به مکان با شدت نور کم منتقل کنیم. – کمرنگ شدن لکه های زرد نشانه شدت نور کم است. باید گلدان را به محل پرنورتر منتقلکنیم. زردشدن برگها ناشی از به هم خوردن فواصل آبیاری، رطوبت دائمی خاک گلدان یا خشکی بیش از اندازه است. – سیاه شدن حاشیه برگ یا بروز نقاط قهوه ای در پهنک برگ، نشانه نبودن زهکش مناسب و بسته شدن زهکش گلدان است. باید سوراخ ته گلدان را بازرسی کنیم که بسته نباشد. – نقاط زنگ مانند روی برگها نشانه عوارض مواد براق کننده است. باید برگها را با اسفنجمرطوب تمیز کنیم.اگر فاصله بين برگها زیاد شده است، گیاه به کمبود مواد غذایی دچار است. باید تغذیه گیاهرا بهبود بخشیم.

سانسوریا(۲)

سانسوریا ابلق
گیاهی برگزینتی است که برگهای بلند و کشیده با حاشیه زرد و به شکل سرنیزه دارد.
نیازها
نور: نیاز نوری متوسطی دارد؛ اما در دامنه نوری وسیعی رشد می کند و به سایه مقاوم است. دما: به دمای زیاد نیاز دارد و نباید در دمای پایین قرار گیرد.
رطوبت نسبی: به مه پاشی نیاز ندارد. آبیاری: نیاز آبی کمی دارد. در بین دو آبیاری، سطح خاک گلدان باید خشک شود
تغذیه: کودهای شیمیایی محلول در آب در فصل رشد، هر سه هفته یک نوبت کفایت می کند. خاک: در اکثر خاکها رشد می کند. یک ترکیب مناسب خاکی، به این صورت است: یک چهارم خاک باغچه + یک چهارم خاک برگ + یک چهارم کود پوسیده دامی + یک چهارم پرلیت یاماسه.
تکثیر:در سانسوریا  تقسیم بوته در اوایل بهار، یکی از روشهای رایج ازدیاد این گیاه است. کاشت قلمه برگ به طول حداقل ۱۰ سانتی متر در ماسه یا پرلایت و آبیاری مرتب آن، بعد از چند ماه منجر به خروج گیاه جدید از کنار قلمه های برگ می شود که باید آنها را به گلدان جدید انتقال دهیم.
تعویض گلدان: به طور معمول هریک تا دو سال، بسته به نحوه مراقبت ما در طول سال، باید در اواخر زمستان اقدام کنیم. مراقبت ویژه: این گیاه به محیط نامساعد مقاوم است و به مراقبت خاصی نیاز ندارد.
عوارض و درمان
بیشترین عارضه ای که در این گیاه به وجود می آید، ناشی از آبیاری بیش از اندازه است. پوسیدگی انتهای برگ و نمایان شدن زخم های قهوه ای بر روی برگ نشانه این حالت است. باید سطح گلدان بین دو آبیاری خشک شود.

حسن یوسف (۳)

گیاه حسن یوسف
گیاهی برگزینتی است که برگهای بیضوی و نوک تیز زیبا با رنگهای مخلوط قرمز، سفید، سبز، زرد و قهوه ای دارد. این گل پررشد است و سریعا گلدان را پرشاخه و متراکم می کند.
نیازها
نور: به نور زیادی نیاز دارد. آن را می توان در فصول گرم در زیر سایه سایر درختان در فضای آزادنگهداری یا کشت کرد. اگر در نور کم قرار گیرد، برگ ها درشت اما درخشندگی آن کم می شود؛ ولی در نور زیاد، درخشندگی برگها زیاد اما کوچک تر خواهند بود. دما: به دمای زیاد احتیاج دارد و حداقل دمای لازم برای آن، ۱۵ درجه سانتی گراد است.
رطوبت نسبی: رطوبت نسبی هوا را تا حداقل ۵۰ درصد به خوبی تحمل می کند
آبیاری: نیاز آبی زیادی دارد و در فصول گرم سال باید تا میشود، خاک گلدان را مرطوب نگهداریم.
تغذیه: با توجه به سرعت رشد این گیاه، به کوددهی زیادی نیاز است و هر دو هفته یک بار بایدکوددهی با کودهای شیمیایی محلول در آب انجام شود.
خاک: مخلوط خاکی شامل نصف قسمت خاک باغچه + یک قسمت خاک برگ + ماسه یک قسمت است.| تکثیر: قلمه ساقه آن در همه فصول سال به راحتی در آب ریشه دار می شود.
تعویض گلدان: هر سال در اواخر زمستان و اوایل بهار انجام می پذیرد. مراقبت ویژه: برای داشتن بوته متراکم و پرپشت باید به طور مرتب جوانه های انتهایی ساقه های آن را حذف کنیم. حذف گلهای کوچک و آبی رنگ آن نیز از دیگر عملیات ضروری است.
عوارض و درمان
– ساقه، نازک و باریک و کم رنگ شده است. این نشانه کمبود نور محیط است. باید گلدان را به محل پرنورتر منتقل کنیم. – برگهای انتهایی، قهوه ای و خشک شده اند. این ممکن است ناشی از کم آبی، نور زیاد یا کمی رطوبت محیط باشد. باید محیط مناسب را فراهم کنیم. – بوته بلند شده و فرم مناسب خود را از دست داده است. علت آن، نبود هرس مناسب است. با هرس شدید در خیلی از مواقع می توانیم بعد از مدت کوتاهی، بوته متراکم و خوبی پرورش دهیم؛ اما در هر حال باید به فکر ازدیاد گل خود هم باشیم.

بستن
مقایسه