گل آکالیفا خاک مناسب: مخلوط خاک باغچه به همراه خاک برگ و زهکشی مناسب روش تکثیر: این گیاه با قلمه گیری و تقسیم بوته تکثیر می یابد،در انواع ریزومدار می توان هنگام بهار ریزوم ها را جدا نمودفقلمه ها را هم میتوان از شاخه های نیمه چوبی نوک ساقه و هم از شاخه های جوان […]

 • مدیر
 • 1394-05-08
 • دسته‌بندی نشده

گل آبلیا خاک مناسب: مخلوط خاک باغچه به همراه خاک برک و زهکشی مناسب روش تکثیر: این گیاه با قلمه گیری تکثیر می یابد.قلمه های چوبی بدون برگ را اواخر زمستان تهیه نمایید،البته برای تهیه قلمه میتوانید از قلمه های نیمه چوبی نیز که اوایل تابستان تا اواخر پاییز تهیه کدید هم استفاده کنید. نکات […]

 • مدیر
 • 1394-05-08
 • دسته‌بندی نشده

معرفی گل گلایول: بطور کلی گونه های گلایول بومی افریقا و تعداد محدودی از آن بومی نواحی مدیترانه ای و اروپا می باشد.گلایول گیاهی علفی است که از جوانه های جانبی و فرعی در روی پداژه حاصل می شود.تعداد برگ ها 12-1 عدد متغیر است.جنس گلایول دارای 300 گونه از گیاهان گلدار پیازدار نسبتا مقاوم […]

 • مدیر
 • 1394-05-08
 • دسته‌بندی نشده

معرفی گل آلاله: آلاله گیاهی دائمی با ریشه های متورم و پنجه مانند که در قسمت بالای خود دارای چندین جوانه فلس دار پوشیده از کرک است.جنس آلاله Ranunculus دارای 400 گونه از کیاهان و گل های یکساله و چند ساله علفی می باشد.تعدادی از نموه های آن در مناطق کوهستانی و دامنه دشت ها […]

 • مدیر
 • 1394-05-08
 • دسته‌بندی نشده

معرفی گل لادن: این گیاه بومی کناطق آمریکا ی جنوبی بوده که جنس تروپیلم در حدود 90 گونه یکساله و چند ساله دارد.این گیاه برای پرورش در گلدان درون گلخانه و سبز آویزان و همچنین حاشیه باغ سردر باغات مناسب می باشد.لادن گیاهی یکساله یا پایا ،رونده و پیچنده و پا کوتاه می باشد.شاخه های […]

 • مدیر
 • 1394-05-08
 • دسته‌بندی نشده

  معرفی گل میخک: گیاهی است با پایه دائمی که ارتفاع آن تا 50 سانتیمتر می رسد.جنس dinnthus دارای بیش از 300 گونه بوده که چند گونه آن بعنوان گیاه زینتی باغجه ای گل بریدنی و یا گیاه گل دهنده گلدانی پرورش داده می شود.گونه های میخک بصورت جند ساله و علفی می باشند.گل های […]

 • مدیر
 • 1394-05-08
 • دسته‌بندی نشده

معرفی گل استکانی: این گیاه بومی جنوب اروپا و فرانسه است.گل استکانی دارای 300 گونه بصورت یکساله،دو ساله و چند ساله است.از نظر عادت رشد،گونه های مختلف گیاه در حالت خزنده،برافراشته،توده ای یا پهن شونده رشد می کنند.گلدهی آنها از اوایل اردیبهشت تا اواخر خرداد ماه انجام می گیرد و تا شهریور ماه ادامه می […]

 • مدیر
 • 1394-05-08
 • دسته‌بندی نشده

  معرفی گل بنفشه: این گیاه بصورت وحشی در تمام نقاط دنیا رشد نموده و در کشورمان نیز در کوهپایه های البرز و شمال ایران و در جنگل های گرگان می روید.بنفشه گیاهی دو ساله و دارای برگ های بضی و به رنگ سبز سیر با گل های متنوع می باشد.گل ها دارای 5 گلبرگ […]

 • مدیر
 • 1394-05-08
 • دسته‌بندی نشده

معرفی گل ابری: منشاء اصلی گل ابری مکزیک می باشد.ابری گیاهی بوته ای و دائمی می باشد،در حالیکه آن را همانند گیاهان یکساله کشت می نمایند.این گیاه در مناطق گرم و نسبتا مرطوب از رشد بهتری برخوردار است در کشورمان گل ابری در مناطق گرو و نیمه گرم بخوبی رشد می کند.اگراتوم یا ابری دارای […]

 • مدیر
 • 1394-05-08
 • دسته‌بندی نشده

معرفی ارکیده: ارکیده در طبیعت و جنگل های گرمسیری بطور فراوان یافت می شود و گونه های محدودی از آن در گلخانه ها پرورش داده می شود.اغلب گونه های آن در آپارتمان و مناطق مسکونی از رشد خوبی برخوردار است.در تیره ارکیده بیش از 800 جنس و 17500 گونه شناسایی و ثبت شده است.ارکیده نباید […]

 • مدیر
 • 1394-05-08
 • دسته‌بندی نشده
بستن
مقایسه