طبقه بندی گیاهان

آشنایی با انواع و منشاء نخلهای زینتی

انواع نخل:
نخلها بیش از دو هزار گونه اند که فقط تعداد اندکی از آنها جرء گیاهان زینتی درون خانه ای حساب می آیند.این گیاهان بسیار جالب و قیمتی و با ارزش که با خرید گل  زیبایی خاصی به محیط زندگی ما می بخشند.
1 نخل کامه دورا جامیدور:

شامل بیش 30 گونه است که حدودا چهر گونه آن مهمترین و زیباترین انهاست .مشخصات ظاهری جنس کامه دورا چنین است:
دارای ساقه های نی شکل باریک و سرخ فام می باشد برگهای شکاف دار شبیه به پر مرغ و گاهی ساده دارد به صورت انبوه کوتاه مستقیم و چتری می باشد

نخل هاویا،نخل استرالیایی شامل دو گونه است:

مشخصات ظاهری جنس هاویا چنین است:
دارای برگهای شبیه پر پرندگان است و رنگ آن سبز تیره می باشد به کندی رشد می کند و مناسب سالن است.
در برابر جریان هوای سرد وسایل خنک کننده تابستان و جریان هوای گرم وسایل گرم کننده زمستان در آپارتمان مقاوم است.

نخل فنیکس،نخل خرمایی:

این نخل شامل سه گونه است:
نخل فنیکس جزایر قناری،خرمایی سنگال و نخل فنیکس پا کوتاه

مشخصات ظاهری این گیاهان چنین است:
دارای برگهای سبز تیره،باریک وشانه ای شکل می باشد.دارای ساقه های قوی است و در محیط آزاد تا 15 متر می رسد.قسمت انتهایی باقیمانده از برگهای افتاده اغلب تبدیل به غار می شود.

نخل بادبزنی،نخل واشینگتونیا:

مشخصات ظاهری این گیاه چنین است.
دارای برگهای بادبزنی یا پنجه ای شکل میباشد.برگچه ها در بخش تحتانی متصل به یکدیگرند.برگهای آن غالبا رشد عمودی دارند و رشته های تار مانند و سفید به صورت کرک در اطراف برگ آویزان می شود.

اصل و منشا:

این گیاهان بومی مناطق گرمسیر،نظیر کشور گواتمالا،برزیل،سواحل مدیترانه و جزایر قناری می باشد.

خواص بتانیکی:
نخلها گیاهان مخصوصی هستند که به وضوح از دیگر گیاهان قابل تشخیص می باشند.از خانواده پالماسه هستند.

عده ای دارای برگهای شانه ای یا پر مانند هستند و در آنها یک رگبرگ اصلی وجود داردکه رگبرگهای فرعی به طرف راست و چپ از آن منشعب می شود.

برخی دارای برگهای پنجه ای یا بادبزنی هستند که رگبرگها از یک نقطه انشعاب یافته به صورت شعاعی به طرف پراکنده می شوند.
این گیاه همیشه سبز بوته ای و به صورت درخت می باشد طول این گیاه از 50 سانتیمتر تا 30 متغیر است.

دیدگاهتان را بنویسید

بستن
مقایسه