گل فلفل

نگهداری از گیاه فلفل

نیازها:

نور :نور مستقیم خورشید را تحمل میکند ولی در کل به نور کم احتیاج دارد.

دما: در تمام کل سال میانگین درجه حرارت فابل تحمل 15 درجه میباشد.کمترین دما 10 و بیشترین دما 21 درجه میباشد.

ابیاری: در شش ماه اول سال نیازه به هر روزه ابیاری دارد و در زمان گلدهی و بوجود امدن میوه نیاز به هفته یکبار ابیاری دارد.

رطوبت: هر روز با اب ولرم فاقد املاح و سبک غبارپاشی کنید(غبارپاشی برای کنترل افت کنه قرمز مفید است)،بعد از تبدیل گل به میوه غبارپاشی را به هفته ای یکبار تقلیل دهید

تغذیه: هر هفته با مایع غذایی و یا مواد جامد محلول در اب مخصوص گلهای زینتی طبق دستور گیاه خود را تغذیه مصنوعی کنید.پس از شروع گلدهی تغذیه مصنوعی تا اوایل سال اینده متوقف گردد

خاک مناسب :خاک لوم بهترین خاک است

تعویض گلدان :در اویل بهار گیاه را به گلدان ۱۳ سانتیمتری منتقل کنید و زهکش گلدان را بازدید کنید

تمیز نمودن برگها: تامین رطوبت به وسیله غبارپاشی برگها را تمیز میکند،از مواد شیمیایی براق کننده استفاده نکنید

تکثیر :از طریق کاشت بذر و نشا در گلدان اصلی .

 

عوارض و درمان:

 

برگها پر پشت ولی گلها ظاهر نمیشوند:گیاه را در گلدان کوچیکتر انتقال دهید این گیاه علاقه به درهم بودن ریشه دارد.

رنگ میوه ها زرد باقی مانده و قرمز نمیشوند: در این حالت نور گیاه شما کم است ان را به جای پر نور انتقال دهید نور مستقیم خورشید را تحمل میکند.

تمام برگها زرد و سقوط میکنند:اگر گیاه ابیاری بیش از حد و در جای خیلی گرم باشد این اتفاق رخ میدهد  باید هوا برای گیاه ملایم باشد و سیع کنید بین هر ابیاری سطح خاک خشک باشد.

برگها پژمرده شده و سقوط میکنند:محل نگهداری گیاه مناسب نیست نور کافی نیست،گیاه را به محل پرنورتری منتقل کنید

رشد گیاه متوقف است:ممکن است هوا برای گیاه سرد باشد،گیاه را به محل گرمرتری منقتل کنید

برگها سیاه میشوند:هوا سرد است و یا صدمه مربوط به مواد براق کننده شیمیایی است،گیاه را به محل گرمتری منتقل کنید و از مواد براق کننده شیمیایی استفاده نگردد

حشراتی اطراف گلدان ها در پرواز هستند:نیاز به سم پاشی سم حشره کش دارد تا حشرات از بین بروند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

بستن
مقایسه