گیاه ایکیمیا

گیاه ایکیمیا:

معرفی گیاه ایکیمیا جنسی است متعلق به خانواده آناناس ایکیمیا دارای 50 گونه است که بیشتر مطعلق به مناطق حاره ای گرم و مرطوب می باشند.
در زیستگاهای طبیعی خود بیشتر بر سطح درختان و گیاهان دیگر رشد می نماید.برخی از گونه های گیاهان آپارتمانی و گلخانه ای را تشکیل می دهند.
برگ های کلفت گراس مانند آنها در پایین به صورت تجمع و فشرده رشد نموده و در بالا باعث ایجاد یک کوزهمانند می شوند.در مناطق طبیعی این کوزه مانند ها برای ذخیره آب باران است.
چون اغلب به صورت اپی فیت روی گیاهان دیگر می رویند بنابرین ریشه در خاک قرار ندترد که آب را از طریق خاک جذب نماید.
این گیاهان تقریبا همیشه سبز هستند گل های زیبا نسبتا دائمی تولید می کنند و برگ های انها نسبتا خشن و در حاشیه خاردار است.
انها را در خاک سبک و عاری از کچ و آهک بکارید و در جای گرم و در نور کافی ولی نه در آفتاب مستقیم قرار دهید.
آنها به آبیاری کمی نیاز دارند مخزن کوزه ماند را همیشه پر از آب نگهدارید.با کود مایع تغذی نمایید کود را میتوان با آب مخلوط و به صورت اسپری به آنها داد.
خاک بایستی با زهکشی کامل باشد تا نشست آب اضافی انجام گیرد.رطوبت یک اصل مهم برای گیاه می باشد این کار را می توان از طریق اسپری برگها پر کردن مخزن کوزه مانند از آب و مرطوب نکاه داشتن اطراف گیاه انجام داد.
این گیاه پس از آن که به حد بلوغ رشد کنند و پس از گل زایی ممولا جوانه هایی را به صورت ستولون و رونده مانند ایجاد می نماید.
بهترین راه تکثیر گیاه از طریق همین گیاهچه های کوجک است.هنگامی که این گیاهچه ها تقریبا به نصف اندازه گیاه مادر رشد کردهد،آنها را می توان
کاملا از نزدیک گیاه مادر با یک چاقوی تیز قطع نمود و در گلدان جداگانه کاشت و از آنها مراقبت نمود تا ریشه داده و بزرگ شوند.
تکثیر انها از طریق بذر مشکل و خییلی طولانی است ولی ممکن است.
این گیاهان از این جهت که آفات کمی دارند برای آپارتمان توصیه می شوند.

بگونیا:

جنس بگونیا دارای 900 گونه و متعلق به خانواده بگونیاسه است.
آنها گیاهان بسیار ظریف و آسیب پذیری هستند.گل بگونیا گیاهانی همیشه سبزی است و برخی از گو نه های آنها برای برگ های زیبا و زینتی خود و گونه های دیگر
برای گل های زیبای خود غالبا درون گلخانه ها رشد داده می شوند.برخی از گونه ها را می توان هنگام گل درون آپارتمان و برخی گونه های دیگر مانند بگونیا رکس
را برای زیبایی برگ ها مدتی درون ساختمان پرورش داد.این گیاهان چه از جهت اندازه و چه از جهت گل و برگ های زینتی بسیاز متنوع هستند.
بگونیا یکی از نمونه گیاهانی است که گل های ک جنسی تولید می نماید.گل های نر بزرگتر زینتی و نمایشی است ولی گل های ماده کوچک تر هستند.
گل های ماده را نیز می توان از طریق تخمدان های زیبا و بالدار آنها را شناسایی نمود.
بگونیا رکس یکی از گونه هایی است که بخصوص برای زیبایی برگ هایش کشت داده می شود.آنها در گلخانه و جاهای گرم و مرطوب بهتر رشد می کنند
لین ها را داخل آپارتمان نیز برای مدت زیادی می توان حفظ نمود.برگهای آن بزرگ سبز تیره و مواج با حواشی نقره ای و یا سبز کم رنگ و رگبرگهای رنگی بارز است.
گل های آنها زینتی و نمایشی نبوده بلکه در گیاهان بالغ به صورت خوشه ای و قرمز کم رنگ تولید می شوند.
گیاهان را در گلدان های حاوی کمپوست بکارید و در جای گرم و مرطوب قرار داده و منظما آبیاری کنید در زمستان نیاز به آبیاری منظم ندارد.
آنها را در جای خنک خنک قرار داده و مراقب باشید که دمای اطاق پاییت از 15 درجه سانتی گراد نیافتد.
بگونیا را هم می توان از طریق بذر و هم از طریق تقسیم ریشه تکثیر نمود.بگونیا رکس را در شرایط کاملا مساعد گلخانه ای و مراقبت زیاد می توان از طریق برگ نیز تکثیر نمود.

 

بستن
مقایسه