پایه گل بزرگ

سبد های بلند و پایه دار که اکثرا بر روی پایه قرار دارند  جلوه خاصی به مجالس شما میدهند . این نوع سبد های پایه دار معمولا در ارتفاع بیش از یک متر و بسته به نوع سفارش شما امکان گل آرایی دارند . پیشنهاد ویژه ما برای مجالس عروسی و یا جهت عرض تبریک و عرض تسلیت این نوع سبد ها میباشند .سبد های پایه دار معمولا در هر نوع مراسمی قابل استفاده هستند و شکوه مجلس شما و یا دوستانتان را دو چندان میکند 

پایه گل بزرگ 

( 62 محصول وجود دارد )
در صفحه