گل السترمریا

معرفی گل آلسترمریا

1- مشخصات گیاه شناسی
از خانواده liliaceae
میباشد.نام علمی آن آلسترمریا است.گیاهی هست تک لپه ایی،یکساله یا چند ساله حساس به سرما که در مناطق گرمسیری به صورت علفی داِئمی است.داذای ریزوم میباشد که از آن ریشه افشان و اندام هوایی خارج می شود،ریشه های افشان به محض اینکه گیاه توسعه می یابد به ریشه های ذخیره ای ضخیم تبدیل می شود که این ریشه ها گوشتی ترد،متراکم و کرک دار هستند گل آذین آن از نوع گرزن و مارپیچی است.بیش از 4 سال گل می دهد و گلها یکی پس از دیگری باز می شود،از خصوصیات خوب این گل این است که سرما را ترجیح می دهد و بعد از شروع گلدهی تدام گلدهی آن مناسب و دارای عملکرد بالا است.به عنوان گل شاخه بریده و همچنین برای کاشت در گلدان و باغچه بکار می رود.این گیاه دارای شیرابه ایی است که مشابه به آن در لاله وجود دارد و تماس آن با پوست باعث ایجاد تاول و سوزش می شود.

زمان گلدهی

در روز های بلند در اولخر بهار به گل می رود و گلدهی آن تا پاییز ادامه دارد،گلدهی این گیاه تحت تاثیر دمای ریزم میباشد که به وسیله دمای خاک اطراف ریزم کنترل میشود.اگر مای خاک 16 درحه سانتی گراد باشد دوره گلدهی گیاه افزایش می یابد.آلسترمریا از نظر گلدهی به 2 دسته تقسیم می شوند

انواع ارکیده ایی

ار اول بهار به مدت 3 تا 5 ماه حداکثر گلدهی را دارند،برای گلدهی نیازمند یک دوره سرمای 10 تا 15 درجه سانتی گراد بوده و بعد از کلدهی تا بهار به رشد خود ادامه می دهد.از خصوصیات دیگر این دسته ارتفاء زیاد 2/5 تا 3 متر گلدهی زیاد در یک دوره کوتاه تریپلویید بودن،عدم حساسیت یا حساسیت کم به فتوپریود می باشد

گل آلسترمریا

انواع پروانه ایی

انواع پروانه ایی 9 تا 12 ماه در طول سال گل دهی دارند،برای لقاء گلدهی سرمای 13 تا 16 درجه سانتی گراد و بعد از آن نیاز به طول روز بلند دارند،انواع دیپلوئید دارند و مناسب گلدان و تولبد گل شاخه بریده هستند ارتفاء انها کمتر از ن.ع ارکیده ایی می باشد.

گل آلسترمریا
مکان مناسب

گل آلستر به سرمای زیاد حساس بوده لذا در گلخانه سرد پرورش داده می شود،دمای بالا فراینده گلدهی راجلو می اندازد ولی در دمای بیشتر از 20 تا 5 درجه سانتی گراد ممکن است ساقه ها ضعیف تری داشته باشد و جوانه ها ناقص شود.علایم ویروسی ظاهر شده و در نهایت گلدهی زود متوقف می شود.دمای گلخانه در شب باید 10 تا 13 و در روز 16 تا 18 درجه سانتی گراد باشد.درطول تابستان دمای خاک باید 17 در جه سانتی گراد کاهش یابد که برای این کار از مالج و یا لوله های آب سرد استفاده می شود.

خاک مناسب

این گیاه مناسب خاک های مرطوب و شرایط آفتابی تا سایه آفتابی می باشد.مواد عالی با زهکشی خوب و خاک نرم و پوکه بهترین محیط کاشت برای آلسترمریا است.PH 6 تا 7 مناسب آن است
به نمک زیاد حساس بوده و اگر مقدار نمک قابل حل از 1/5 میلی موس بر سانتی متر بیشتر باشد تولید و کیفیت آن کاهش می یابد.نیتروژن برای افزایش تولید گل و جلو انداختن شروع گلدهی نیاز است.میخک از قیم های مشبک برای آن استفاده می شود

تکثیر

از طریق تقسیم ریزوم،کشت بذر،کشت بافت قابل افزایش است.کاشت ریزم در زمین 7تا 10 سانتی متر و در گلدان 3 تا 4 سانتی متر است.ریزم هایی که تازه کشت شده اند تا 8 هفته نباید روزهای بلند 13 تا 16 ساعت را ببینند و این شرایط به ریشه ها اجازه می دهد تا قلا از مرحله القاء گل به اندازه کافی رشد کنند،8 هفته بعد از کاشت دما و طول روز را زیاد می کنند تا گیاه به گل برود.توصیه شده که هر 2 تا 4 سال ریزوم را ازخاک خارج کرده و پس از تقسیم مجددا کشت شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
مقایسه