اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی ار نظر نیاز خاک:

ضد عفونی خاک

معمولا خاک گلدان دارای باکتریها وقارچ های مختلفی است که بعضی ار آنها برای گیاهان زیان آورند و موجب بیماری و سپس مرگ گیاه میشود.در این حال لازم است خاک گلدان را ضد عفونی کنید.
ساده ترین روش ضدعفونی خاک در منزل، آن است که مخلوط خاک را در دیگی ریخته مرطوب کنید،سپس سرپوش آن را گذاشته حرارت دهید تا درجه حرارت خاک 75 ت 80 درجه سانتی گراد برسد،حرارت دادن را تا 30 دقیقه ادامه دهید و سپس بگذارید تا سرد شود بعدا استفاده نمایید.
از روشهای دیگر ضد عفونی خاک نیز که با روشهای دیگر آشنا شدید میتوانید استفاده کنید.

ph یا اسیدینه خاک به طور غیر مستقیم در رشد گیاه موثر میباشد.

ph بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی خاک تاثیر دارد.

ph مورد نیاز گیاهان زینتی بین 4 تا 7 است

گیاهان آهک گریز را میوانید در ph 4 تا 6 و سایر گیاهان که از تنوع بیشتری برخوردارند در ph 6/5 تا 7 پرورش دهید

در خاکهای قلیایی یا خنثی پارهای از عناصر کم مصرف جذب میگردند،در نتیجه بسیاری از گیاهان به کلروز مبتلا می شوند.

ای کمبود در گیاهان گلدانی داخل گلخانه ها بسیار رایج است.

بر عکس خواص بیولوزیکی خاک،عمل نیتریفیکاسیون تثبیت ازت هوا و فعالیتهای میکروبی و تجزیه مواد آلی دربین 7 و 8 بسیار فعال استو در phاسیدی کندتر میگردد

بنابرین گیاهانی را که در خاکهای اسیدی کاشته اید باید به طور مرتب با کودهای محلول آبیاری کنید تا کمبود آنها جبران گردد.

برای تعیین ph خاک گلدان میتوانید به یکی از دو روش زیر عمل کنید:

استفاده از کاغذهای مخصوص رنگی (کاغذ تورنسل) که در بازا موجود است.در این روش مقداری خاک مورد نظر در آب مقطر حل کنید و کاغذ رنگی را در ان وارد کنید.کاغذ بلافاصله تغییر رنگ داده،مقدار ph را در عرض نیم دقیقه نشان میدهد.

با استفاده از دستگاه ph متر دسترس نیز میتوانید به راحتی میزانph خاک گلدان را مشخص نمایید.
برای بالا بردن ph خاک با اضافه کرد مقداری آهک به خاک میتوانید یک درجه ph خاک را تغییر دهید.
برای پایین آوردن ph خاک می توانید به ازای خاک مقداری سرکه را با آب آبیاری کنید،با این کار ph خاک را به میزان یک درجه کاهش دهید.

یک دیدگاه برای “اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی ار نظر نیاز خاک”

دیدگاهتان را بنویسید

بستن
مقایسه