تکثیر گیاهان از طریق رویشی: انتقال یک قلعه گیاه مورد نظر از یک منطقه به منطقه دیگر  و پرورش آن در منطقه را از قدیم در عموم بوده است. علاوه در انتقال و تكثير از طریق ایجاد قلمه و انتقال و تکثیر از طریق تقسیم ریزوم، غده و دیگر بخش های گیاه نیز متداولاست. شمل پیوند […]

 نگهداری و قراردادن تراریوم در جای مناسب: اکثر تراریوم ها محیط های بسته ای هستند که در اثر وجود نور مستقیم آفتاب حرارت درونی آنان به شدت افزایش یافته و به گیاهان آسیب می رسد بنابراین در بیشتر موارد تراریوم را می بایست به دور از نور مستقیم آفتاب قرار داد. همچنین از نظر میزان […]

 بررسی نیروی روانی در کاکتوسها: شاید تا امروز گفته ها و ناگفته ها و نوشته هایی در زمینه احساس گیاهان شنیده باشید. بعضی از افراد از نگهداری یک گیاه عاجزند، در صورتی که بعضی از افراد از گیاه به نحو احسن نگهداری و باعث شادابی و سلامتی گیاه می باشند. آیا فراهم آوردن نور، خاک […]

نگهداری از فضای سبز

تقویم باغبانی و نگهداری فضای سبز: فصل بهار آماده سازی بستر کشت قبل از کاشت درختان زینتی از اهمیت خاصی برخوردار است.بسته به اب و هوای منطقه و خاک بستر باید ارقامی از درختان بعنوان فضای سبز استفاده شوند که از کارایی بیشتری برخوردار باشند.کود دهی،آبیاری درختان زینتی،هرس و اصلاح قیم ها،حذف پاجوش ها،خاکدهی یا […]

زراعت کاکتوس ها

مدیریت زراعی کاکتوس ها: با توجه به اینکه کاکتوس ها از مناطق طبیعی و بومی آن خارج کرده،در صورتی که آنها را به محیط زندگی خود آورده و بخواهیم پرورش داده و نگهداری کنیم می بایست به حداق نیاز های آنها توجه کنیم و نکته مهم این است که این گیاان اغلب مطعلق به طبیعت […]

پرورش و نگهداری از گیاه اسپاراگوس

‘گیاه اسپاراگوس: اسپاراکوس یا شویدی متعلق به خانواده سوسنیان است،تعداد 300 گونه از گیاهان زینتی اسپارکوس به صورت گیاهان چند ساله بالا رونده نسبتا مقاوم با ریشه های غده ایی و پیاز مانند وجود دارد. برخی از گونه ها بومی آفریقای جنوبی می باشد،یکی از گونه های معروف که به عنوان گیاه زینتی پاسیو و […]

دستور عمل عمومی هرس درختان زینتی: در سال اول طول شاخه های جانبی را به اندازه ای هرس نمایید تا میزان آن به نصف تقلیل یابد،باید شاخه های روییده در پایین تنه اصلی بطور کلی قطع شودو در سال دوم و سوم و سالهای بعدی هرس را ادامه دهید،بطوریکه شاخه های پایینی تنه اصلی را […]

عوامل مهم در قدرت سبز شدن گیاه: شرایط رشد و نمو جنین: با افزایش حاصل خیزی بستر کشت گیاهان بذرهای تولید شده از کیفیت بالای برخوردار بوده بطوریکه این بذر ها قادر به تولید گیاه چه قوی تری خواهند بود. رسیده بودن میوه: جهت استفاده از بذر گیاهان باید بذر دوره نمو خود را روی […]

نگهداری از گیاهان آپارتمانی

توصیه های کلی در مورد گیاهان 1-نصب به حذف علف های هرز همواره اقدام نمایید زیرا این گیاهان با رقابت کردن امکاناتی همچون نور،غذا و آب را از گیاه اصلی گرفته و باعث نابودی آن می شوند. 2-چنانچه برای از بین بردن پوسته سخت بعضی از بذر ها از روش هایی به مشکل بر خواهد […]

عوامل مهم خارجی در جوانه زنی بذر: کشت و کار نباتات در تمامی نقاط دنیا و در آب و هوای مختلف امکانپذیر است.رطوبت یا آب مهمترین عامل در زندگی گیاه می باشد.هر چه محیط از رطوبت کمتری برخوردار باشد توازن بین جذب آب از زمین که توسط ریشه های موئین انجام می شود و تبخیر […]

بستن
مقایسه