بخرید و 9,200 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

مجموعه گیاه آپارتمانی 1

( )

مجموعه گیاه آپارتمانی

460,000 تومان

پرداخت آنلاین
پرداخت آنلاین

تحویل 5 ساعته

مجموعه گیاه آپارتمانی
ارتفاع: 50 cm
حداکثر 5 ساعت پس از سفارض
گیاه دیفن باخیا،شامادورا،آگلونما،پیتوس
سفالی
متوسط

مجموعه گیاهان آپارتمانی شامل ترکیبی از گیاهانی است که در شرایط یکسان آب و هوایی قابل نگهداری و پرورش می باشد.

نور مورد نیاز گیاهان آپارتمانی نور غیر مستقیم است. مناسب ترین زمان آبیاری این گیاهان زمانی است که خاک گلدان رو به خشکی نهاده ولی هنوز کاملا خشک نشده باشد. بهترین ترکیب برای خاک گلدان گیاهان آپارتمانی شامل یک قسمت ماسه و دو قسمت خاک برگ و پیت موس می باشد.

مجموعه گیاه آپارتمانی