بخرید و 3,200 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

گیاه شامادورا

( )

گلدان آپارتمانی شامادورا

165,000 تومان

160,000 تومان

پرداخت آنلاین
پرداخت آنلاین

تحویل 5 ساعته

گیاه شامادورا
ارتفاع: 40 cm
حداکثر 5 ساعت پس از سفارش
سفالی
متوسط

گیاه شامادورا