بخرید و 3,300 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

تراریوم

( )

تراریوم

165,000 تومان

پرداخت آنلاین
پرداخت آنلاین

تحویل 3 ساعته

تراریوم
قطر 25 cm
حداکثر 3 ساعت پس از سفارش
شیشه ای
بزرگ

تراریوم (باغ شیشه ای)
علت این که تا این حد پرورش گل در شیشه های مخصوص یا قرابه های دهن گشاد رایج گشته,زیبایی,آسانی,تنوع و تجمع انواع گلها در یک محفظه می باشد این شیشه ها خود نیز ممکن است از جمله شیشه های تزیینی و دکراتیو باشند که بدین ترتیب زیبایی این مجموعه را دو چندان می کند.
موضوع مهم در پرورش گل های تراریوم امکان کنترل تمام عوامل رشد از جمله رطوبت,حرارت,نور,کود و تجانس گل های مختلف است. بنا براین تراریوم محلی است که هر نوع گیاهی که پرورش آن در محیط آزاد با مشکلی مواجه گردد,در تراریوم می توان آن را به راحتی پرورش داد.به علت مسدود بودن محیط تراریوم , انتقال رطوبت و عمل تنفس در سیکل داخلی به راحتی امکان پذیر است و میزان آبیاری آن ب به مراتب کمتر از آبی است که به گلدان های معمولی داده می شود.بدیهی اس اشکالاتی به علت عدم اطلاع از طرز کار ممکن است پیش بیاید. از جمله لجن در کف تراریوم,تویلد محیط اسیدی,پوسیدگی ریشه و تاثیر نا مطلوب نور مستقیم خورشید بر روی گیاهان داخل آن به علت تحب سطح شیشه و تمرکز اشعه خورشید در یک نقطه و یا رشد قارچ ها در محیط تراریوم می باشد. بنا براین لازم است در فواصل مختلف درب شیشه تراریوم را باز نموده تا رطوبت داخلی آن تعدیل گردد.
آبیاری تراریوم خیلی بندرت صورت گرفته و در موقع آبیاری بایستی سعی نمود از تخریب کف تراریوم و از هم پاشیده شدن خاک جلوگیری به عمل آورد. آبیاری باید به وسیله آبپاش نوک باریک انجام پذیرد. میزان آبیاری بسیار کم و فقط در ماه یک مرتبه می باشد
در هر شیشه با توجه به بزرگی و کوچکی آن شش نوع گیاه می توان کاشت, تناسب گیاهان را بر حسب بلندی و حجم شاخ و برگ و خزنده بودن آن در نظر می گیرند.
یک نکته اساسی از پرورش گیاهان تراریوم وجود دارد و آن محدود بودن هوای داخل تراریوم است,چون میزان رطوبت داخل تراریوم در حال اشباع است بنا براین باید گیاهانی را جهت پرورش در تراریوم انتخاب نمود که به خشکی هوا بسیار حساس باشند و چنانچه بیش از اندازه معین به گیاه آب داده شود موجبات تولید لجن در کف تراریوم فراهم گشته و محیط را اسیدی می نماید که در این صورت برای گیاه مضر است.
از طرفی تابش نور مستقیم خورشید روی سطح شیشه موجب تمرکز اشعه در یک نقطه شده و برگ های داخل تراریوم می سوزند.چنانچه در سطح داخلی شیشه بخار آب جمع شده باشد بهتر است درپوش تراریوم را برای مدت 10 تا 20 دقیقه برداشت تا بخار آب مازاد خارج گردد.

برچسب ها